Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě – zažijte křehkou krásu skla

Jen několik set metrů od kláštera na druhém břehu řeky Sázavy můžete příjemně strávit čas v autentickém prostředí areálu sklářské huti František, kterou nechal postavit v roce 1882 Josef Kavalier. Přijďte obdivovat největší sbírku moderního skla na světě s možností nahlédnout do tajů vzniku a výroby skla.

Související památky

Zajímá vás cesta, kterou musí urazit obyčejné zrnko písku, než se promění v křehkou pavučinu? Kolik úsilí musí vynaložit sklář, než kousek beztvaré hmoty promění v jedinečnou ozdobu? Toužíte si něco z toho sami vyzkoušet? Tak s návštěvou Centra sklářského umění neotálejte!

V letním období (květenříjen) úterýneděle 10,0018,00

V zimním období (listopadduben) úterýsobota 10,0016,00

Z chátrající historické památky Huti František v Sázavě, kterou nechal postavit Josef Kavalír v roce 1882, vzniklo nově zrekonstruované Centrum sklářského umění, které je od roku 2010 zapsané na seznam kulturního dědictví ČR. Huť František je unikátní technickou památkou prezentující vývoj sklářského umění a řemesla v České Republice.

V Centru sklářského umění je umístěna expozice skla, kterou tvoří mimo jiné jedinečná dvoupatrová výstavní síň nazvaná Noemova archa, Vystaveno je na 400 děl vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006.

Rozsáhlá sbírka, čítající kolem 1 500 předmětů od 500 autorů z celého světa, je majetkem Nadace Josefa Viewegha, která zachránila i chátrající sázavskou huť František a je jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti CESTY SKLA, o.p.s. která Centrum sklářského umění provozuje. V letních měsících i možnost obdivovat práci sklářů, kterým pod rukama vznikají tajuplná a umělecká díla.

Rádi byste si vyzkoušeli nějakou sklářskou techniku? Po celý rok probíhají jednodenní i vícedenní kurzy sklářské tvorby pro veřejnost, při kterých se seznámíte s různými technikami sklářské tvorby jako je rytí skla, pískování, tvorba vinutých perel, tiffany, slinování skla neboli fusing či vitrografie (grafický tisk ze skleněné desky).

Zajímavou zkušeností jsou kurzy hutních technik, kde se naučíte nabrat žhavé sklo z pánve na píšťalu, vyfouknout základní bublinu – kerbl a základní principy ručního foukání a tvarování skla, vše pod vedením zkušeného skláře!

Všechny výrobky, které si vy sami během kurzu vyrobíte, si odnesete ihned (v případě tzv. studených technik) nebo následující den (v případě tzv. teplých technik) domů.

Všechny kulturní aktivity a sklářské kurzy, můžete najít na www.cestyskla.cz