do not miss

The place where St. Procopius plowed with devils

The Sázava Monastery – connected with the life and work of the hermit and patron of the Czech lands, St. Procopius – is one of the most remarkable places of pilgrimage in Bohemia. Come and taste the atmosphere of a place consecrated by work, prayer and the miracles of St. Procopius.

TÉMA ROKU 2021

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: