Naši dárci a dobrovolníci

V roce 2007 byly v ambitu kláštera objeveny zabílené nástěnné malby z poloviny 18. století. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky na jejich postupnou obnovu i za přispění pro kulturní akce a edukační programy pro děti a mládež pořádané správou kláštera Sázava.

DNE 15. ZÁŘÍ 2020 OBDRŽEL SPOLEK FAKT-UM a ING. KLÁRA VAVŘÍKOVÁ CENU "Ď" STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA AKTIVITY NA PODPORU OBNOVY NÁSTĚNNÝCH MALEB V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘE (více na zde)

Na obnovu fresek a jiné aktivity v roce 2023 přispěli:

 •  Mgr. Václav Žůrek s přáteli z Letní školy medievistických studií – na kulturní a edukační  aktivity pořádané správou Kláštera Sázava
 • Bc. Martin Damian s přáteli ikonopisci – na kulturní aktivity pořádané správou Kláštera Sázava
 • FAKT-UM spolek s návštěvníky Květinového dne v srpnu 2023  - na obnovu zabílených fresek a na kulturní aktivity pořádané správou Kláštera Sázava
 • Ing. Klára Franc Vavříková s návštěvníky Květinového dne v srpnu 2023 -  - na obnovu zabílených fresek a pomůcky pro edukativní programy pro děti a mládež pořádané správou Kláštera Sázava
 • Město Sázava - příspěvek na pořízení květin pro květinové vazby pro maminky a babičky při Květinovém dni v srpnu 2023
 • Mgr. Linda Hanzalová - pravidelná dobrovolnická činnost - příprava a vedení specializovaných programů pro rodiny s dětmi
 • Jan Štědra - pravidelná dobrovolnická činnost - příprava a účast ve speciálních programech pro rodiny s dětmi

Na obnovu fresek a jiné aktivity v roce 2022 přispěli:

 • Klára Franc Vavříková, Sázava – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a kulturní akce pro rodiny s dětmi v klášteře
 • FAKT-UM o.s. sbírkou návštěvníků Květinového dne srpen 2021 – na obnovu nástěnných maleb v ambitu v klášteře a kulturní akce pro rodiny s dětmi v klášteře
 • Bc. Martin Damian s přáteli ikonopisci – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a edukační programy pro děti i dospělé
 • Přátelé školy vidění - na kulturní akce návštěvníků Kláštera Sázava

 

Na obnovu fresek a další počiny v roce 2021 přispěli:

 • PhDr. Pavel Soukup s přáteli medievisty – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a tvorbu videoaudiprohlídek pro návštěvníky
 • Klára Franc Vavříková, Sázava – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a kulturní akce v klášteře
 • FAKT-UM o.s. sbírkou návštěvníků Květinového dne srpen 2021 – na obnovu nástěnných maleb v ambitu v klášteře a videoaudioprohlídky klášterem pro návštěvníky
 • Bc. Martin Damian s přáteli ikonopisci – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a edukační programy pro děti i dospělé

Na obnovu fresek a další obnovy v roce 2021 přispěli:

 • PhDr. Pavel Soukup s přáteli medievisty – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a tvorbu videoaudiprohlídek pro návštěvníky
 • Klára Franc Vavříková, Sázava – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a kulturní akce v klášteře
 • FAKT-UM o.s. sbírkou návštěvníků Květinového dne srpen 2021 – na obnovu nástěnných maleb v ambitu v klášteře a videoaudioprohlídky klášterem pro nvštěvníky
 • Bc. Martin Damian s přáteli ikonopisci – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a edukační programy pro děti i dospělé

Dobrovolnickou prací přispěli v roce 2020:

 • Brontosauři pod vedením Valentové – hrabání listí, přenos dřeva, sestavení laviček na zahradu, vypletí bylinných záhonů – říjen 2020

Na obnovu fresek a další obnovy v roce 2020 přispěli:

 • PhDr. Pavel Soukup s přáteli medievisty – na obnovu nástěnných maleb v ambitu 
 • Věra Křapáčková – na obnovu nástěnných maleb v ambitu 
 • Klára Franc Vavříková, Sázava – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a kulturní akce v klášteře
 • Lenka Tajovská – na obnovu nástěnných maleb v ambitu
 • FAKT-UM o.s. sbírkou návštěvníků Květinového dne srpen 2020 – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a kulturní akce v klášteře
 • Bc. Martin Damian s přáteli ikonopisci – na obnovu nástěnných maleb v ambitu a edukační programy pro děti i dospělé
 • Poutníci z Uherského Brodu – na obnovu nástěnných maleb v ambitu

Na obnovu fresek a další obnovy v roce 2019 přispěli:

 • Petr Bernath – na obnovu nástěnných maleb v ambitu
 • malířky a malíři – účastníci kurzu Letní škola vidění – na obnovu nástěnných maleb v ambitu
 • malířky a malíři – účastníci kurzu Letní škola vidění – na edukační výtvarné programy pro školní kolektivy a tvůrčí dílny pro nejen rodiny s dětmi
 • PhDr. Robert Novotný s přáteli medievisty – na obnovu nástěnných maleb v ambitu 
 • přátelé prof. Petra Sommera – na obnovu nástěnných maleb v ambitu
 • NF AVAST – na pokračování obnov nástěnných maleb v ambitu – 50 000 Kč
 • Spolek FAKT-UM Benešov, Martina Štědrová se Sázavskými rodiči a dětmi ZŠ a MŠ Sázava, MŠ a ZŠ Poděbrady – na obnovu fresek a na koncerty vážné hudby v roce 2019
 • ing. Klára Vavříková, Sázava s vlastními dětmi a přáteli floristy – na obnovu fresek a na koncerty vážné hudby v roce 2019
 • Vladislava Hořovská – na vybavení zázemí kláštera
 • Martin Damian – na vybavení zázemí kláštera
 • Martin Damian s přáteli ikonopisci – na obnovu fresek
 • dárce z Prahy se svými přáteli z USA – na obnovu fresek

Věcnými dary přispěli v roce 2019:

 • Petr Dymák, Vlašim – výtisk legendy o svatém Prokopu Jaroslava Vrchlického, výtisk J. Otty 1884
 • dr. Josef Bubeník: barokní kázání na svátek sv. Prokopa Lilium Convalinum

Dobrovolnickou prací přispěli v roce 2019:

 • Brontosauři pod vedením Kláry Nechvátalové – hrabání listí, přenos dřeva, sestavení skříně pro edukační prostor – listopad 2019
 • Brontosauři BRĎO pod vedením Rostislava Konůpky – hrabání listí, výsadba jarních cibulovin do mís na nádvoří a na západní zahradu, výsadba jabloně, výroba pomůcek (hliněné korálky) pro edukační programy pro školy v roce 2020 – listopad 2019
 • chorvatští a maďarští mládežníci pod vedením Rady mládeže – čistící práce na zahradách, přípravy záhonů na západní zahradě – říjen 2019
 • Evangelický oddíl Bratrské církve České Budějovice – čištění mariánské zahrady a pomoc při přípravách na Hradozámeckou noc 2019 – srpen 2019
 • Brontosauři Praha pod vedením Evy Švarcové – vyčištění přístupu na neorenesanční věž, úklid severní a mariánské zahrady od listí a větví, vyčištění základů kostela sv. Kříže z 11. století od mechu a listí, osetí západní zahrady květinami a bylinami a osázení ovocnými keříky, sestavení knihoven v edukační místnosti a vytvoření pomůcek pro edukační programy pro školáky – duben 2019

Na obnovu fresek a podporu živé kultury v roce 2018:

 • Paní Hana Coufalová s rodiči malých flétnistů ze Sázavy – na obnovu fresek
 • Pan Václav Žůrek s přáteli Letní medievistické školy – na obnovu fresek
 • Paní  Lucie Žáčková, Liběchov – na obnovu fresek
 • Pan Petr Bernáth, Sázava – na obnovu fresek
 • paní Martina Pavlíková a přátelé – účastníci Poutě za umělce Arcibiskupství olomouckého – na obnovu fresek
 • paní Hana Coufalová, Sázava (a děti flétnisté paní učitelky Coufalové společně s jejich rodiči) – na obnovu fresek
 • PhDr. Robert Novotný s přáteli medievisty – na obnovu nástěnných maleb v ambitu 
 • paní Iva Vavříková, Sázava (a děti flétnisté a kytaristé manželů Vavříkových společně s jejich rodiči) – na obnovu fresek
 • Nadační fond Avast, Praha 4, částkou 50 000 Kč – na obnovu fresek
 • spolekt FAKT-UM – podíl honoráře divadelní pohádky v průběhu Květinového dne
 • spolekt FAKT-UM (z prodeje obrázků dětí ZŠ Sázava 4.A, 5.A. – Adélky Měchurové, Karolíny Bartoňové, Jakuba Čermáka, Adama Zacha, Milana Švece, Zdislavy Vokounové, MtŠ Sázava – oddělení Kočičky, ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady, Káji Vavříka ze Sázavy, Rayena Mrassihi z Ostravy, Matyldy Patočkové z Prahy a příspěvků návštěvníků za květinové vazby floristky Kláry Vavříkové a studentů Střední zahradnické školy Litomyšl) – na obnovu fresek

Na obnovu fresek přispěli v roce 2017:

 • Lenka Kamenišťaková s přáteli, Suchdol nad Lužnicí
 • Spolek Fakt-Um, Čerčany
 • Hana Coufalová, Sázava
 • Přátelé školy vidění, z.s., Květná
 • Nadační fond Avast, Praha 4, částkou 50 000 Kč
 • Iveta Zikmundová, Praha 6
 • Robert Novotný, Praha
 • Miloš Blažek – Merkur

Na obnovu fresek přispěli v roce 2016:

 • Zuzana Rothanzlová, Praha
 • Spolek Fakt-Um, Čerčany
 • Hana Coufalová, Sázava
 • Přátelé školy vidění, z.s., Květná
 • Josef Pohořelý, Sázava
 • Martin Damian, Trubín
 • Veronika Klečková, Teplice
 • Lenka Barešová, Talmberk
 • Robert Novotný, Praha
 • Radim Cigánek, Praha

Na obnovu fresek přispěli v roce 2015:

 • Klára Vavříková, Sázava
 • Spolek Fakt-Um, Čerčany
 • Hana Coufalová, Sázava
 • Pražská diecéze CČSH, Praha 6
 • Emilie Hršelová, Mladá Boleslav
 • Libor Hrdý, Černé Voděrady
 • Jana Chytrová, Stříbrná Skalice
 • Přátelé školy vidění o.s., Uherský Brod
 • Jana Uvírová, Přerov
 • Jiří Borkovec, Praha 9
 • Jana Zikmundová, Praha 6
 • Martin Damian s přáteli, Praha 12
 • Ivana Novotná, Praha
 • Robert Novotný s přáteli, Praha 5
 • Maria Mullerová, Stříbrná Skalice
 • Lenka Barešová, Talmberk

Na obnovu fresek přispěli v roce 2014:

 • Klára Vavříková, Sázava
 • Spolek Fakt-Um, Čerčany
 • Aneta Stiborová, Praha 7
 • Klášter dominikánů, Olomouc
 • Pražská diecéze CČSH, Praha 6
 • Přátelé školy vidění, Uherský Brod
 • Marie Bukovská, Kuks
 • Jana Zikmundová, Praha 6
 • Martin Damian s přáteli, Praha 6
 • Monika Nowak, Sulechow, Polsko
 • Emilie Hršelová, Mladá Boleslav
 • Lenka Barešová, Talmberk
 • Robert Novotný s přáteli, Praha 5
 • Radim Cigánek, Praha 6

Na obnovu fresek přispěli v roce 2013:

 • Pavel Semrád, Úvaly
 • Spolek Fakt-Um, Čerčany
 • Lenka Barešová, Talmberk
 • Robert Novotný s přáteli, Praha 5
 • Alena Sojková, Praha 4
 • Zuzana Daajová s přáteli, Uherský Brod
 • Spolek Fakt-Um, Čerčany
 • Kateřina Prokopová, Praha 7
 • Klára Vavříková, Sázava

Na obnovu fresek přispěli v roce 2012:

 • Klára Vavříková, Sázava
 • Robert Novotný s přáteli, Praha 5
 • Marie Smetanová, Praha 4
 • Zuzana Daajová s přáteli, Uherský Brod

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PaedDr. Jaroslava Matoušová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 327 321 177, 602 238 303
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Zámecká 1/, Sázava 28506
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Již během studia a poté i jako učitelka a vychovatelka nevidomých dětí ve Škole Jaroslava Ježka v Praze na Hradčanech a následně i s pracovní zkušeností v některých pražských pojišťovnách každé prázdniny a čas letních dovolených působila jako letní průvodkyně Sázavského kláštera. V roce 2003 po tragické smrti tehdejší kastelánky v době, kdy byl klášter částečně restituován soukromou majitelkou a ta své majetky pronajímala českému státu, se stala zástupkyní kastelána a o rok později kastelánkou. Ráda vzpomíná na událost středověkého ručního zavěšování zvonu sv. Václav do vysoké gotické věže v roce 2004, nebo o rok později odhalování busty významné osobnosti 20. století – benediktinského mnicha P. Methoda Klementa nebo na objev vzácných zabílených fresek v křížové chodbě kláštera, jejichž odkrývání stále pokračuje. A také na spousty drobných setkání s jednotlivci nebo členy občanských spolků, se kterými spolupracuje již při tradičních akcích – jako je například letní kurs malování, Květinový den nebo májové koncerty na severní zahradě.
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Jitka Ryšánková

 • pokladní
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 327 321 177, 725 875 946
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Zámecká 1/, Sázava 28506