Prohlídkové okruhy    

Místo, kde svatý Prokop oral s čertem aneb pouť za svatým Prokopem od středověku až do současnosti. Uslyšíte mnoho příběhů a uvidíte pestrou mozaiku architektury a uměleckých předmětů z různých slohových období a historických etap. Budete také následovat poutníky, kteří sem za svatým Prokopem, patronem české země, po staletí přicházejí s důvěrou v jeho pomoc.

Více informací
  • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.30
  • 150 Kč (dospělí) Koupit lístek
  • délka 60 minut
  • max. 19 osob
  • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Severní zahrada kláštera se základy kostela sv. Kříže z roku 1070 objevenými v rámci archeologického výzkumu.

Více informací
  • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.00
  • vstup volný (dospělí)
  • max. 600 osob
  • rezervace není nutná