Poutní cyklotrasa z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy

Vydejte se poutní cyklotrasou z pražské Lorety přes Sázavský klášter a klášter Želiv na Křemešník nebo naopak. Trasa obsahuje další zajímavá místa, kudy trasa prochází, jako například muzeum Jílové u Prahy, hrad Český Šternberk nebo muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

http://poutnicyklotrasa.cz

Etapy v poutní trase

Pražská Loreta – Sázavský klášter (70 km; 7 hodin)

Pražská Loreta je poutním místem s bohatou historií, které se nachází nedaleko Pražského hradu. Projdete-li průčelní budovou, ocitnete se u samotné Loretánské kaple. Jde o kopii Nazaretského „svatého domku“, který je uctíván v italském Loretu jako místo, v němž došlo k zázraku Vtělení. Za Loretánskou kaplí je možné si prohlédnout poutní kostel Narození Páně.

Trasa vede přes Letenské sady, kolem řeky Vltavy a cyklotrasou A26 kolem říčky Rokytky. Dále cyklotrasou č. 1 a č. A25 přes pražské Kyje, A24 na Dubeč a opět sledujete cyklotrasu č. 1 na Královice, Křenice, Březí, Babice, Jevany, Konojedy, Nučice. Odtud cyklotrasou č. 86 na Oplany až ke kostelu sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice. Kostel se dochoval ve vzácné románské podobě a představuje díky své unikátní umělecké   výzdobě z konce 12. století jednu z nejvzácnějších románských památek v České republice. Do Sázavy dojedete po cyklotrase č. 85. a č. 19. až k Sázavskému klášteru, který je cílem první etapy.

https://mapy.cz/s/1wzYP

Sázavský klášter – klášter Želiv (60 km; 6 hodin)

Sázavský klášter vybudoval s pomocí přemyslovských knížat Oldřicha a jeho syna Břetislava I. svatý Prokop. Původně šlo o místo slovanské vzdělanosti propojené s tradicí slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Dnes zde můžou poutníci postát u základů chrámu sv. Kříže z 11. století nebo žasnout nad nedokončeným gotickým trojlodím z červeného kamene, navštívit nádhernou gotickou kapitulní síň v případně komentované prohlídce kláštera. Pobýt můžete také v poutním chrámu sv.  Prokopa a v jeho kryptě,  kde se nachází jeho relikvie tohoto zemského patrona uctít.

Z města vyjedete po silnici směrem na Bělokozly, Čeřenice, Poříčko a cyklotrasou č. 73 až ke gotickému hradu Český Šternberk. Poutníci zde mají možnost po předložení poutní karty vstup na vyhlídkovou věž zdarma.

Dále pokračujete cyklotrasou č. 71 přes Psáře, Dalkovice, Trhový Štěpánov, Javorník, Mnichovice, Strojetice a Křivsoudov. Odtud cyklotrasou č. 83 a č. 84 do obce Studený. V obci odbočíte vpravo na Těškovice. Před Těškovicemi se napojíte na cyklotrasu č. 161, která vás dovede přes Senožaty až do Želiva, cíl druhé etapy.

https://mapy.cz/s/1wD0q

Klášter Želiv – Křemešník (35 km; 4 hodiny)

Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou stojí želivský klášter. Založen byl roku 1139 pražským biskupem Ottou a českým knížetem Soběslavem. Jeho dominantou je chrám Narození Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho. Ubytování máte zajištěno přímo v prostorách kláštera. Pobyt si můžete zpříjemnit komentovanou prohlídkou kláštera nebo exkurzí do klášterního pivovaru.  

Vyjedete po cyklotrase č. 161B proti proudu řeky Želivky až k Sedlické přehradě. Dále pokračujete po turistické zelené značce. Před osadou Šimonice můžete opatrně přejít po lávce přes Jankovský potok a tím si zkrátit cestu k obci Milotice. Odtud pokračujete cyklotrasou č. 1223 až do Pelhřimova. Zde máte možnost navštívit expozice Muzea rekordů nebo se zúčastnit komentované prohlídky chrámu sv. Bartoloměje. V obou dvou případech dostanete po předložení poutní karty 50% slevu na vstupném. Z Pelhřimova se cyklotrasou č. 5129 dostanete až na poutní místo Křemešník. Za Putimovem je možné odbočit na Proseč pod Křemešníkem a využít málo frekventovanou lesní cestu (vyznačeno na mapě).

https://mapy.cz/s/1wD7a

Poutní místo Křemešník, zasvěcené Nejsvětější Trojici, se nachází na stejnojmenném kopci ve výšce 765 m n. m. Poutním místem se stává od 2. poloviny 17. století, kdy se podle pověsti zázračně uzdravil zraněný voják po umytí v nedaleké studánce. Studánce se do dneška říká zázračná a voda z ní chutná znamenitě. Kromě údajně uzdravujících schopností je zvláštní také tím, že její pramen je periodický. Obvykle vyvěrá v období Vánoc, téci přestává na přelomu června a července. Současná podoba barokního kostela je z první poloviny 18. století. Jeho interiér je bohatě zdoben freskami, které se vztahují k Boží Trojici. Uvidíte v něm trojúhelníkový oltář, patrně jediný svého druhu na světě. Velkou vzácností je relikviář v podobě Svatováclavské koruny, ve které jsou uchovávány ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Komentované prohlídky poutního areálu zajišťuje Matice Křemešnická. Sleva pro poutníky je ve výši 50 %.

Ubytování najdete přímo na Křemešníku v Poutním hotelu Křemešník. Hotel poutníkům nabízí slevu na ubytování ve výši 20 %. Pobyt si zde můžete zpříjemnit výstupem do výšky 52 m na rozhlednu Pípalku nebo návštěvou lanového centra.