Sázava

oficiální webová prezentace kláštera

Dnešní návštěvní doba

Dopravní upozornění pro automobilisty a cestující do Sázavy MHD z Prahy–Hájů mimo dálnici: uzavřen střed obce Stříbrná Skalice – objížďka do Sázavy cca 10–15 minut – týká se i MHD z Prahy–Hájů, linka 382, kde délka cesty trvá o cca 25 minut déle než obvykle. Pro cestující do Sázavy přes dálnici, sjezd Ostředek, vše bez problémů – jako obvykle.

Zavřít

Kostel sv. Jakuba Většího – románský skvost v Rovné u Stříbrné Skalice

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Časová náročnost: do 180 min
  • Občerstvení: na cestu svačinu, v průběhu trasy výletu skvělá restaurace Na Marjánce
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

půldenní pěší výlet ze Sázavského kláštera po turisticky značených i neznačených cestách do Stříbrné Skalice tak trochu oklikou kolem rodné chalupy Jiřího Voskovce, okolo Čertovy brázdy, lesními stezkami kolem kapliček sv. Anny a sv. Prokopa a přes Krkavčí skály s vyhlídkou a křížem anebo bez oklik přímo po silnici autem nebo na kole do 15 minut

Související památky

Kostel sv. Jakuba v Rovné je jeden z nejkrásnějších a nejdochovanějších románských kostelíků v Čechách s unikátní uměleckou výzdobou z 12. a 13. století. Je jen o něco mladším bratrem světoznámé hradní kaple sv. Kateřiny ve Znojmě a bezpochyby se na jeho stavbě pro pána dvorce podílela sázavská stavební a umělecká huť románských benediktinů. Kromě pozoruhodné řady kamenných reliéfů se zvířecími motivy na vnějším plášti kostela připomínající výzdobu benediktinského kostela jeho jmenovce - kostela sv. Jakuba v Řezně - jsou naprosto unikátní románské malby v interiéru. Kromě zobrazení Maiestas Domini, Krista, apoštolů a legend o sv. Jakubovi a sv. Mikuláši se v podkruchtí nachází snad i zobrazení sv. Prokopa, zakladatele Sázavského kláštera, z doby ještě před jeho svatořečením. Více informací najdete na www.cestyapamatky.cz/kolinsko/rovna/kostel-sv-jakuba

Popis cesty a zajímavosti:

Od kláštera se vydáte po žluté turistické značce nahoru po silnici Uhlířskojanovická. Po levé straně silnice po asi  500 metrech od kláštera potkáte takzvanou českou chalupu. Postavit ji nechal v roce 1885 malíř a karikaturista Soběslav Hippolyt Pinkas, dědeček dramatika a divadelníka Jiří Voskovce. V této chalupě se Jiří Voskovec nejen narodil,  ale také tu s Janem Werichem sepsali Vest Pocket Revue, divadelní hru, která odstartovala slavnou éru Osvobozeného divadla. Hned za českou chalupou u silnice stojí podle návrhu S. Pinkase postavená štíhlá sloupková kaplička s obrázkem sv. Prokopa. Tento bod je výchozí místo prudkého stoupání lesní pěšinou do vrchu. Nadále vás vede žlutá turistická značka podél takzvané Čertovy brázdy. Čertova brázda je pravděpodobně ještě pravěká úvozová cesta směřující k Českému Brodu. Podle legendy ji vyoral sv. Prokop s ďáblem zapřaženým do pluhu. Při stoupání do vrchu budete v doteku s dřevěnou křížovou cestou, která Čertovu brázdu i značenou cestu lemuje. Žluté značky vás dovedou až k rozcestníku turistických cest Na Trojici. Z tohoto místa vidíte bývalé mohylové pole z 9. století. Blízko je taky rovinka, které se říká Kuželník sv. Prokopa. Vypráví se, že v časech, kdy tady sv. Prokop oral brázdu s čertem, zachovával při těžké orbě povinnou chvilku oddechu, čili rekreaci. A právě na této plošince hrál s čertem kuželky. Čert stavěl kuželky, ale kouli často sv. Prokopovi špatně hodil a tehdy mu ji sv. Prokop vracel mohutným obloukem zpět až do Pyskočelského údolí.

Od rozcestníku Na Trojici se vydáte turisticky neznačenou lesní cestou vlevo k dalšímu rozcestníku  Vlkaňák. I od něj pokračujete turisticky neznačenou cestou dále na západ, až dojdete nad Sázavský hřbitov. U něj sejdete již na značenou červenou turistickou stezku, část někdejší Bleletínské cesty, která dříve sloužila jako spojnice mezi Prahou a Sázavou, dokonce tu jezdívala i dostavníková pošta. Přímo u hřbitova se setkáte s výklenkovou kapličkou sv. Anny z konce 18. století.


Od Sv. Anny pokračujte lesní cestou po červené turistické značce směr Pyskočely. Asi po 200 metrech potkáte ve svahu nad cestou další drobnou sakrální stavbu v přírodě – výklenkovou kapličku sv. Prokopa z 1. poloviny 18. století. Nedaleko od kapličky byly nedávno rozpoznány dvě eneolitická hradiště. Vy ale pokračujte od svatoprokopské kapličky po cestě dál. Po dalších asi 200 metrech se zastavte na vyhlídce Krkavčí skála a pokochejte se pohledem ze skály na řeku Sázavu a její údolí. V místě také stojí dřevěný kříž. Podle pověsti právě tudy kdysi projížděl vůz s koňmi a se svatebčany, kůň se splašil a všichni svatebčané spadli ze skály. Před několika lety velký kříž vztyčil tehdejší duchovní správce kostela sv. Prokopa v Sázavě P. Martin Duchoslav. Po krátkém zastavení v tomto místě pokračujte po cestě dál až bývalému statku s bílou fasádou v Pyskočelích.

Od Pyskočelského statku už vás červená značka vede po silnici k vyhlášené hospůdce Na Marjánce. Je třeba zvážit, zda se tady před závěrečnou etapou cesty tělesně občerstvit, nebo to raději nechat "na potom". Od Marjánky je to ke kostelu sv. Jakuba již jen asi 300 metrů. Nezapomeňte, že pokud si chcete prohlédnout jeho interiéry, je třeba si prohlídku domluvit s paní M. Studničkovou, tel.: 606 573 781 nebo e-mail: marickova@centrum.cz nebo u pana M. Podlešáka, tel.: 602 425 815 nebo e-mail: mila.podlesak@seznam.cz.

Pokud po prohlídce kostela sv. Jakuba ještě chcete poznávat dál, pak se vydejte na náměstí ve Stříbrné Skalici. V kdysi hornickém městečku, kde se od 16. století těžilo stříbro, objevíte hned na náměstí barokní radnici a za náměstím barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v místě někdejšího kamenného gotického hradu.

Ze Stříbrné Skalice se můžete vrátit do Sázavy nebo do Prahy vláčkem nebo příměstskou autobusovou dopravou, linka 382.


Tipy na výlet

Vydejte se poutní cyklotrasou z pražské Lorety přes Sázavský klášter a klášter Želiv na Křemešník nebo naopak. Trasa obsahuje další zajímavá místa, kudy trasa prochází,...

Necelou hodinu cesty autem od Sázavy najdete v Praze na Novém Městě Pražském mladšího bratra Sázavského kláštera – benediktýnský klášter Emauzy neboli Na Slovanech. Byl...

Jen několik set metrů od kláštera na druhém břehu řeky Sázavy můžete příjemně strávit čas v autentickém prostředí areálu sklářské huti František, kterou nechal postavit...