Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro kolektivy dětí z mateřských a základních škol: příběhy z Kytice K. J. Erbena

Pro školy

U příležitosti připravovaného Květinového dne 2018 v Sázavském klášteře na téma příběhů a balad sbírky Karla Jaromíra Erbena pro vás spolu s mistryní republiky ve floristice ing. Klárou Vavříkovo a Martinou Štědrovou ze spolku středočeských řemeslníků FAKTUM vyhlašujeme

VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO KOLEKTIVY DĚTI MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA TÉMA KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

(Vodník, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, ...)

probíhá od 12. února 2018 do 1. května 2018

vyhlášení výsledků: 13. května 2018

Vytvořte v oddělení nebo ve třídě společně jeden obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1 a doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecký 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 5. 2018. Obrázek na zadní straně označte adresou školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 13. 5. 2018 a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2018 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře – více o freskách zde.

Vyprávěte si s dětmi, čtěte jim, podpořte představivost a tvořte a vašemi výtvory pomozte nám, našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera!

Kategorie výtvarné soutěže – skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů):

* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk)  1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy **    

* kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk)   1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou po domluvě termínu

* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk)    1. cena: dobrodružná prohlídka tajemných sklepení a půd Sázavského kláštera                                  

                                          a dále věcné ceny                                                      

* uplatnit lze kdykoliv během roku 2018 po předběžné dohodě se správou příslušné památky

** platí vždy pro  celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodem

Odborná porota: ing. Klára Vavříková – floristka, Martina Štědrová – rytečka skla, Oldřich Tichý – malíř, Aťka Tichá – keramička, Slávka Matoušová – kastelánka Sázavského kláštera