Sázavský klášter - Květinový den s jarmarkem, květinami a výtvarnou soutěží pro děti

Netradiční prohlídka

  • Sázavský klášter ()
  • 13. 5. 2018
  • 10.00–15.30
  • vstupné dobrovolné, divadelní představení zpoplatněné

Již tradičně pro vás mistryně repubilky ve floristice ing. Klára Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKTUM a Sázavský klášter ve spolupráci s Městem Sázava a místními sponory, dárci a dobrovolníky zve na KVĚTINOVÝ DEN 2018 - téma roku 

KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

pestrý celodenní program v exteriérech klášterního areálu plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké

Od 10 do 16 hodin 

jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených spolkem FAKT-UM (nádvoří)

vytváření florálních objektů - postav z Erbenovy Kytice studenty Střední zemědělské školy v Litomyšli (severní zahrada)

děti i dospělí si mohou uvázat pro své maminky kytičku s floristkou Klárou Vavříkovou (mistryní ČR ve floristice  Klárou Vavříkovou a jejími přáteli)

výstava dětských obrázků ve vestibulu křížové chodby kláštera - možnost zakoupení

13 hodina

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti a dětské kolektivy na téma KYTICE - předání odměn

14 hodina

Vodnická pohádka pro děti i dospělé

 

PO CELÝ DEN: vstupné dobrovolné (výtěžek bude věnován na obnovu fresek v Sázavském klášteře a podporu koncertů vážné hudby v refektáři ve druhé polovině roku 2018 

PARKOVÁNÍ

díky vstřícnosti Městského úřadu v Sázavě zdarma nejen na parkovišti u mostu přes řeku Sázavu, ale také naproti prakovišti na druhé straně silnice - velmi prosíme řidiče, aby při parkování tam v žádném případě neblokovali vjezd/výjezd z hasičské zbrojnice místních dobrovolných hasičů a kultivovaně parkovali tak, aby nebránili výjezdům ostatních řidičů

Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů za podporu - odměny pro vítěze výtvarné soutěže, Městu Sázava za podporu pro pořízení květin, za umožnění parkování návštěvníků u hasičské zbrojnice zdarma a zapůjčení stánků pro řemeslníky, Sklárnám Kavalier za sponzoring Vodnické pohádky, SZŠ v Litomyšli za dobrovolnické zdobení areálu floristickými objekty a květinami, všem dětem zúčastněných škol výtvarné soutěže, jejichž díla potěší nejen oči návštěvníků, státním hradům a zámkům Mníšek pod Brdy, Hořovice a Karlštejn za umožnění prohlídek zdarma pro vítězné kolektivy výtvarné soutěže, dobrovolníkům a dobrovolnicím ze Sázavy zdarma připravit a zajistit Květinový den na Sázavě 2018

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI NA TÉMA KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

(Vodník, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, ......)

probíhala od 12. února 2018 do 1. května 2018

vyhlášení výsledků: 13. května 2018

obrázky jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4 - A1 byly doručeny na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecký 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 5. 2018. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 13. 5. 2018 ve 13,00 hodin v horní části klášterního nádvoří a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2018 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře - více o freskách zde.

Kategorie výtvarné soutěže:

individuální:

* děti od 3 let do 6 let               1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy pro celou rodinu *

* děti od 7 let 10 let                  1. cena: prohlídka zámku Hořovice dle výběru (zámecké pokoje nebo výstava hreček malých aristokratů)*                   

* děti od 11 let do 15 let           1. cena: prohlídka hradu Karlštejna pro celou rodinu * 

a dále věcné ceny

skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů):

* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk) 1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy **    

* kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk)  1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve    floristice ing. Klárou vavříkovou po domluvě termínu

* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk)   1. cena: dobrodružná prohlídka tajemných sklepení a půd Sázavského kláštera                                  

                                          a dále věcné ceny                                                      

* uplatnit lze kdykoliv během roku 2018 po předběžné dohodě se správou příslušné památky

** platí vždy pro  celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodem

Odborná porota: ing. Klára Vavříková - floristka, Martina Štědrová - rytečka skla, Oldřich Tichý - malíř, Aťka Tichá - keramička, Slávka Matoušová - kastelánka Sázavského kláštera