Sázavský klášter - Květinový den s jarmarkem, květinami a výtvarnou soutěží pro děti

Oživlé památky

  • Sázavský klášter ()
  • 13. 5. 2018
  • 10.00–15.30
  • vstupné dobrovolné, divadelní představení zpoplatněné

Již tradičně pro vás mistryně repubilky ve floristice ing. Klára Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKTUM a Sázavský klášter ve spolupráci s Městem Sázava a místními sponory připravuje KVĚTINOVÝ DEN 2018 - téma roku 

KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

pestrý celodenní program v exteriérech klášterního areálu plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké bude upřesněn později - ve fotogalerii najdete obrázky z předchozích ročníků

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI NA TÉMA KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

(Vodník, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, ......)

probíhá od 12. února 2018 do 1. května 2018

vyhlášení výsledků: 13. května 2018

Vytvořte obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4 - A1 a doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecký 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 5. 2018. Obrázek na zadní straně označte jménem a příjmením s adresou a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 13. 5. 2018 a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2018 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře - více o freskách zde.

Nechte si vyprávět, vyprávějte, čtěte, tvořte a svými výtvory pomozte nám, našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera!

Kategorie výtvarné soutěže:

individuální:

* děti od 3 let do 6 let               1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy pro celou rodinu *

* děti od 7 let 10 let                  1. cena: prohlídka zámku Hořovice dle výběru (zámecké pokoje nebo výstava hreček malých aristokratů)*                   

* děti od 11 let do 15 let           1. cena: prohlídka hradu Karlštejna pro celou rodinu * 

a dále věcné ceny

skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů):

* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk) 1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy **    

* kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk)  1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve    floristice ing. Klárou vavříkovou po domluvě termínu

* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk)   1. cena: dobrodružná prohlídka tajemných sklepení a půd Sázavského kláštera                                  

                                          a dále věcné ceny                                                      

* uplatnit lze kdykoliv během roku 2018 po předběžné dohodě se správou příslušné památky

** platí vždy pro  celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodem

Odborná porota: ing. Klára Vavříková - floristka, Martina Štědrová - rytečka skla, Oldřich Tichý - malíř, Aťka Tichá - keramička, Slávka Matoušová - kastelánka Sázavského kláštera