Sázava

oficiální webová prezentace kláštera

Dnes zavřeno

Vážení návštěvníci, jaro 2019 je tu a už se těšíme na vaši návštěvu. Letošní sezóna začíná v sobotu 30. března. Malé upozornění: vzhledem k opravám kostela sv. Prokopa ŘKF Sázava bude poutní farní chrám až do roku 2020 nepřístupný.

Zavřít

Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro děti na téma balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena

Pro děti

U příležitosti májového Květinového dne v Sázavském klášteře v sobotu 13. května vyhlašujeme spolu s mistryní repubilky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou a spolkem středočeských řemeslníků FAKTUM výtvarnou soutěž pro děti od 0 do 16 let na téma

KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

(Vodník, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, ...)

probíhá od 12. února 2018 do 1. května 2018

vyhlášení výsledků: 13. května 2018 při Květinovém dni pro malé i velké v Sázavském klášteře

Pravidla:

Vytvořte obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1 a doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecký 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 5. 2018. Obrázek na zadní straně označte jménem a příjmením s adresou a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 13. 5. 2018 a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2018 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře – více o freskách zde.

Nechte si vyprávět, vyprávějte, čtěte, tvořte a svými výtvory pomozte nám, našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera!

Kategorie výtvarné soutěže – individuální:

individuální:

* děti od 3 let do 6 let               1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy pro celou rodinu *

* děti od 7 let 10 let                  1. cena: prohlídka zámku Hořovice dle výběru (zámecké pokoje nebo výstava hraček malých aristokratů) *

* děti od 11 let do 15 let           1. cena: prohlídka hradu Karlštejna pro celou rodinu * 

a dále věcné ceny

 

Možno také kategorie skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů podle pravidla – jeden společný obrázek jedné třídy, oddělení, kroužku ap.):

* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk)  1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy **    

* kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk)   1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou po domluvě termínu

* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk)    1. cena: dobrodružná prohlídka tajemných sklepení a půd Sázavského kláštera                                  

                                          a dále věcné ceny                                                      

* uplatnit lze kdykoliv během roku 2018 po předběžné dohodě se správou příslušné památky

** platí vždy pro  celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodem

Odborná porota: ing. Klára Vavříková – floristka, Martina Štědrová – rytečka skla, Oldřich Tichý – malíř, Aťka Tichá – keramička, Slávka Matoušová – kastelánka Sázavského kláštera