Objev freskové výzdoby v ambitu

V roce 2007 byla v ambitu kláštera na ploše více než 1000 m2 objevena pod mnoha vrstvami přemaleb vzácná barokní fresková výzdoba vyprávějící příběhy ze života sv. Prokopa a některé důležité události z tisícileté historie jeho kláštera. Od roku 2008 se zabílené malby z poloviny 18. století odkrývají.