Klášter Sázava - koncert středověké hudby s výstavou dobových hudebních rukopisů

Srdečně zveme na mimořádný hudební zážitek

STŘEDOVĚKÁ HUDBA V KLÁŠTEŘE SVATÉHO PROKOPA

v sobotu 14. října od 18:00 hodin

V autentických interiérech bývalého klášterního obydlí zazní unikátní středověká duchovní i světská hudba slavných pozdně středověkých skladatelů: Francesco Landini, Johannes Ciconia, Matteo da Perugia, Paolo da Firenze, Zachara da Teramo a další z doby kolem roku 1400.

Vystoupí:

Anna Petrtylová - sopranistka * absolventka švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis Tomáš Hála - hra na dobové klávesové nástroje (clavisimbalum, varhanní pozitiv) * profesor Pražské konzervatoře

Během koncertu a krátce po něm budou vystaveny originály dobových pergamenových hudebních rukopisů ze 14. století.