Klášter Sázava - interaktivní program s návaznou tvůrčí dílnou nejen pro rodiny s dětmi

Program s pracovním názvem "Svatý Prokop a jeho klášter" poskytne všem zájemcům dvojí zážitek: 

  • V jeho první části  speciální prohlídka těch nejvzácnějších a nejkrásnějších prostor bývalého klášterního obydlí  - kapitulní síň, opatská kaple, bývalá jídelna a křížová chodba. Prohlídka nemusí být monologická, ale budete se moci ptát nebo diskutovat, můžete si v akusticky silných prostorách třeba i zazpívat a své krátké vystoupení si třeba natočit nebo vyfotit. Tato část programu bude trvat 30 - 35 minut.
  • Druhá část programu bude velmi tvůrčí a každý účastník dle svého výběru, zkušenosti, šikovnosti spolu s lektorkou zvolí výrobu svého vlastního suvenýru dárečku nebo upomínku, která udělá radost jemu nebo jemu blízkému. Všechny činnosti a nabídnuté výrobky se budou dotýkat návštěvy kláštera sv. Prokopa nebo techniky, kterou v dřívějších dobách sázavští mniši používali. Tato část programu bude trvat cca 60 - 90 minut. 

Podzimní termíny:  čtvrtek 28. září a pátek 27. října 2023 od 10:15 do max. 12:15 hod. 

ve skupince max. 15. osob 

Program je velmi vhodný pro rodiny s dětmi nebo mezigenerační skupinky i individuální návštěvníky

Možnost rezervace: emailem: sazava@npu.cz nebo telefonicky na čísle 725875946 nebo osobně

Nabídka  tvůrčích činností:

  • tričko a batikování motivu sv. Prokopa jako opata nebo sv. Prokopa orajícího s čertem (máme k dispozici trička v dětské velikosti nebo dospělé velikosti M; pokud byste rádi tričko větší velikosti, přineste si, prosím, své bavlněné tričko tmavší barvy)
  • obrázek na ručním papíru v kombinaci sušených rostlin a květů z klášterních zahrad 
  • keramický obrázek - restaurátorské odstranění nánosu přemaleb (případně lze dokončit  odkryv obrazu i doma)
  • přání psané gotickou unciálou nebo hlaholskou abecedou psané brkem inkoustem - svitkový papír nebo ruční papír (dle šikovnosti), předcházet bude nácvik písmen dle písanky starobylých písmen - inspirace k ozdobné kaligrafii a cvičení jemné motoriky. Dokončené dílo lze vlastnoručně ozdobit klášterní pečetí
  • výrobek z klášterní lékárny - práce s bylinami 
  • malba speciálními barvami na sklíčka jako předpříprava na vitrážové dílny - vhodné zejména pro maličké děti 
  • papírové mozaiky - vhodné zejména pro nejmenší děti (do 4 let), ale zvýšením náročnosti možné i pro starší účastníky
  • příprava bylinných čajů jako součást klášterní lékárny a ochutnávka všemi smysly

a další .... naši nabídku stále rozšiřujeme

Nebojte se v rámci celé rodiny vzít s sebou i děti mladší 4 let. I jim můžeme nabídnout barvy a papír, ke hraní kostičky, kamínky s písmeny, ap.

Pomůcky a nástroje Vám zapůjčíme, materiál věnujeme. Hravým dětem i dospělým po dobu programu můžeme též zapůjčit poutní pláště, ve kterých středověcí poutníci putovali po poutních místech Evropy. 

Ve vypsaných dnech programy začínají v 10:15 hod. v ceně 120 Kč/os. * Pro děti 0 až 3 roky a 364 dní: zdarma

Otevírací doba

Období Dny Hodiny
2023
27. 10.-27. 10.
10.15 – 12.15