Sázavský klášter - letní festiválek KVĚTINOVÝ DEN

Již tradičně pro vás mistryně republiky ve floristice ing. Klára Franc Vavříková, spolek středočeských řemeslníků FAKT-UM a Klášter Sázava ve spolupráci s Městem Sázava, místními podporovateli, dárci a dobrovolníky

zvou na oblíbený festiválek

KVĚTINOVÝ DEN 2022 - téma roku:

ZAHRADA

pestrý celodenní program od 10 hodin do 16:00 hodin v některých exteriérech  i v interiérech Sázavského kláštera  plný pohody, zábavy i poučení pro malé i velké. V tento den budou po celou návštěvní dobu volně otevřeny i expozice Sázavského kláštera pro individuální bádání a prohlídky - jednotná cena 90 Kč/os. (děti do 6 let a průvodci držitelů karet ZTP/P zdarma) aneb DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro program v některých částech areálu (jarmark v dolní části nádvoří a vázání kytic  a divadélko pro děti v severní zahradě) je vstupné volné s možností dobrovolného příspěvku ve prospěch dalších programů v klášteře 

Program:

 • jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků zastřešených Spolkem FAKT-UM (dolní část nádvoří)
 • výstava velkých florálních objektů vytvořených přední českou floristkou Ing. Klárou Franc Vavříkovou a jejími přáteli v nejkrásnějších interiérech bývalé hlavní klášterní budovy (kapitulní síň, ambit s odkrývanými barokními malbami, refektář, opatská kaple)
 • prodejní výstava dětských obrázků na téma "Zahrada" - výtěžek bude plně věnován na pořízení některých pomůcek a nástrojů pro interaktivní programy dětí, mládeže a seniorů
 • pohádka pro děti (severní zahrada)
 • vázání kytiček pro maminky, babičky, tety pod vedením floristky Kláry a jejich přátel a žáků (severní zahrada)
 • interaktivní pátrací a zábavná hra v prostorách hlavní klášterní budovy pro jednotlivce i celé rodiny a tvořivá dílna (klášterní interiéry)
 • vyhlášení a odměnění vítězů dětské výtvarné soutěže na téma "Zahrada" 
 • bubenická šou 

ČASOVÝ A LOKALIZAČNÍ PLÁN:

10:00 - 16:00 hodin

 • Prohlídky klášterní budovou s opatskou kaplí, křížovou chodbou s objevenými barokními malbami pod vrstvami pozdějších přemaleb a v současnosti odkrývaných, bývalá barokní mnišská jídelna, nádherná gotická kapitulní síň z doby vlády císaře Karla IV., starobylé rukopisy a archeologické nálezy - bez časového omezení bez výkladu průvodců : pro děti  a hravé dospělé pátrací hra v interiérech kláštera
 • Jarmark a ukázky práce středočeských řemeslníků (nádvoří)
 • Kreativní dílny pro děti i dospělé (nádvoří)
 • Prodejní výstava dětských prací na téma „ZAHRADA“ ( křížová chodba kláštera) s výtěžkem pro kulturní a interaktivní programy pro mládež a rodiny s dětmi 

11:00 - 12:30 hodin

 • Pohádka pro děti (severní zahrada)
 • Florální dílna vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (severní zahrada) - dopolední čas

12:30 - 14:00 hodin

 • Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s předáním odměn (rajská zahrada)

14:00 - 15:30 hodin

 • Florální dílna vázání kytic pod vedením floristky Kláry Franc Vavříkové - mistryně ČR ve floristice (severní zahrada) - odpolední čas

14:30 - 15:30 hodin

 • koncert bubeníků BLABUBURO - výlet do Afriky  (jižní zahrada) - vstupné 110 Kč/os.

VSTUPNÉ A BENEFICE:

Program v exteriéru: vstup volný s možností dobrovolného příspěvku na obnovu nástěnných maleb a další kulturní počiny v Klášteře Sázava  (benefice na pomůcky a nástroje programů pro mládež a rodiny s dětmi)

Náplň a program v interiérech: jednotné vstupné 90 Kč/os. * děti do 6 let zdarma - bude sloužit k podpoře dalších kulturních akcí v Sázavském klášteře v roce 2022

Květinové vazbičky a koupě dětských obrázků: dobrovolný příspěvek - veškerý výtěžek podpoří  obnovu a restaurování  zabílených nástěnných maleb v ambitu a kulturní a edukační aktivity pro mládež a rodiny s dětmi

Koncert bubeníků Blabuburo - 110 Kč/os. (děti do 6 let zdarma)

Děkujeme velkému množství místních i mimomístních sponzorů a pomocníků za podporu

UPOZORNĚNÍ: V den konání tohoto festiválku 14. srpna 2022 nebudou probíhat v interiérech kláštera komentované prohlídky, ale prohlídky jsou možné bez průvodce, případně s texty nebo možností videoaudioprohlídky prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu s daty