Sázavský klášter - výtvarná soutěž na téma ZAHRADA

Nezisková organizace Spolek FAKT-UM a Národní památkový ústav - správa kláštera Sázava zve opět i v roce 2022 děti a mládež, rodinné i školní nebo volnočasové kolektivy k tvůrčí výtvarné soutěži:

Téma:

ZAHRADA

rajská, bylinková, květinová, ovocná, klášterní, zámecká, vaše, ......

Období tvoření:

od 1. února 2022 do 1. srpna 2022

Kategorie:

pro děti a mládež od 3 do 18 let (individuální a rodinné práce)

pro kolektivy dětí mateřských a základních škol, družin, zájmové oddíly

Vyhlášení výsledků a odměny pro vítěze i všechny zúčastněné:

14. srpen 2022 v průběhu festiválku Květinový den v Sázavském klášteře

Obrázek nebo trojrozměrný předmět vytvořený jakoukoliv výtvarnou technikou doručte nejdéle do 1. 8. 2022 na adresu Klášter Sázava, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava.

Pozor! Každý výtvor musí být na zadní straně (u trojrozměrných výtvorů může být i visačka) čitelně označen kontaktní adresou, telefonním číslem, emailovou adresou a věkem (třídou) dítěte. U rodinných výtvorů s poznámkou "rodina".

Kontakty: Martina Štědrová - tel. 605800104, email: stedrova.martina@npu.cz nebo správa kláštera - tel. 725875946, email: sazava@npu.cz