Sázava

oficiální webová prezentace kláštera

Dnešní návštěvní doba

Dopravní upozornění pro automobilisty a cestující do Sázavy MHD z Prahy–Hájů mimo dálnici: uzavřen střed obce Stříbrná Skalice – objížďka do Sázavy cca 10–15 minut – týká se i MHD z Prahy–Hájů, linka 382, kde délka cesty trvá o cca 25 minut déle než obvykle. Pro cestující do Sázavy přes dálnici, sjezd Ostředek, vše bez problémů – jako obvykle.

Zavřít

Sázavský klášter - programy s tvůrčími dílnami pro děti, dospělé i seniory

Společenské akce

 • Sázavský klášter ()
 • 5. 7. 2021
 • 10.15–11.45

 • 10. 7. 2021–10. 7. 2021
 • 10.15–11.45

 • 11. 7. 2021–11. 7. 2021
 • 10.15–11.45

 • 24. 7. 2021–24. 7. 2021
 • 10.15–11.45

 • 25. 7. 2021–25. 7. 2021
 • 10.15–11.45

 • 12. 8. 2021–12. 8. 2021
 • 10.15–11.45

 • 13. 8. 2021–13. 8. 2021
 • 10.15–11.45

 • 28. 9. 2021–28. 9. 2021
 • 10.15–11.45

 • 28. 10. 2021–28. 10. 2021
 • 10.15–11.45
 • 120 Kč/os. dílna a prohlídka * 90 Kč pouze dílna
Upozornění: v termínu 28. 9. 2021 již kapacita plně obsazena * volná místa ještě v termínu 28. 10. 2021

Program s pracovním názvem "Klášter Svatého Prokop" poskytne všem účastníkům  v první části programu nejprve speciální prohlídku ve vybraných nejvzácnějších prostorách Sázavského kláštera - kapitulní síni, opatské kaple a refektáři. Prohlídka nemusí být monologická, ale budete se moci ptát nebo diskutovat, můžete si v akusticky silných prostorách třeba i zazpívat a své krátké vystoupení si třeba natočit nebo vyfotit. tato část programu bude trvat 20 - 30 minut.

Druhá část programu bude velmi tvůrčí a každý účastník dle svého výběru, zkušenosti, šikovnosti spolu s edukátorkou zvolí výrobu svého vlastního suvenýru dárečku nebo upomínku, která udělá radost jemu nebo jako vlastnoručně vytvořený dárek pro někoho blízkého. Všechny činnosti a nabídnuté výrobky se budou dotýkat návštěvy kláštera, sv. Prokopa nebo techniky, kterou v dřívějších dobách sázavští mniši využívali. 

Nabídka  tvůrčích činností (cca 45 - 60 minut): 

 • tričko a batikování motivu sv. Prokopa jako opata nebo sv. Prokopa orajícího s čertem (máme k dispozici trička v dětské velikosti nebo dospělé velikosti M; pokud byste rádi tričko větší velikosti, přineste si, prosím, své bavlněné tričko tmavší barvy)
 • obrázek na ručním papíru v kombinaci sušených rostlin a květů z klášterních zahrad 
 • keramický obrázek - restaurátorské odstranění nánosu přemaleb (případně lze dokončit  odkryv obrazu i doma)
 • přání psané gotickou unciálou nebo hlaholskou abecedou psané brkem inkoustem - svitkový papír nebo ruční papír (dle šikovnosti), předcházet bude nácvik písmen dle písanky starobylých písmen - inspirace k ozdobné kaligrafii a cvičení jemné motoriky. Dokončené dílo lze vlastnoručně ozdobit klášterní pečetí
 • výrobek z klášterní lékárny - práce s bylinami 
 • malba speciálními barvami na sklíčka jako předpříprava na vitrážové dílny - vhodné zejména pro děti 
 • papírové mozaiky - vhodné zejména pro nejmenší děti, ale zvýšením náročnosti možné i pro starší účastníky
 • příprava bylinných čajů jako součást klášterní lékárny a ochutnávka všemi smysly

a další .... naši nabídku stále rozšiřujeme

Nebojte se v rámci celé rodiny vzít s sebou i děti mladší 4 let. I jim můžeme nabídnout pastelky a papír, ke hraní kostičky, kamínky s písmeny, ap.

Pomůcky a nástroje Vám zapůjčíme, materiál věnujeme. Hravým dětem i dospělým po dobu programu můžeme též zapůjčit poutní pláště.

Ve vypsaných dnech programy začínají v 10:15 hod. v ceně 120 Kč/os. * možnost i dílny bez prohlídky od 10:45 hod. v ceně 90 Kč/os.

Max. počet vč. malých dětí: 12 osob

POZNÁMKA: v případě rezervace celé školní, seniorské nebo táborové skupiny lze počet účastníků zvýšit až na 18 osob. Takováto zarezervovaná skupina již nebude doplněna individuálními zájemci. Je však nutná včasná rezervace. 

Rezervace mailem, telefonem nebo osobně je pro jednotlivce doporučena, ale není nezbytně nutná (pouze riziko již naplněné kapacity). Rezervace nutná pouze pro skupiny nad 7 osob. Rezervace a podrobnější informace: email: sazava@npu.cz, tel: 725875946 nebo 327321177

 Jednotné vstupné pro osoby 4 let a více: 120 Kč/os. Pro děti 0 až 3 roky a 364 dní: zdarma