Sázavský klášter - výtvarná soutěž pro děti na téma STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Pro děti

U příležitosti připravovaného srpnového Květinového dne 2020 v Sázavském klášteře vyhlašujeme

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

  • · PRO DĚTI OD 3 DO 18 LET (individuální práce)
  • · PRO KOLEKTIVY DĚTÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL (skupinová práce)

probíhá od 1. února 2020 do 1. srpna 2020

vyhlášení výsledků a předání odměn v rámci Květinového dne: 16. srpna 2020

Vyprávějte si nebo čtěte starodávné příběhy o dávných skutečných i bájných hrdinech české historie a vytvořte samostatně doma nebo ve třídě, družině, výtvarném kroužku nebo na táboře samostatně nebo společně jeden obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1 a doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. srpna 2020. Obrázek na zadní straně označte adresou rodiny dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem a emailovou adresou. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového v rámci pestrého programu v neděli 16. srpna a odměněny cenami. Všechny práce budou vystaveny do 30. srpna v křížové chodbě kláštera a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře. 

Podpořte dětskou představivost, tvořte a vašimi výtvory pomozte nám, našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera!

Kategorie výtvarné soutěže – individuální (jedno dítě jeden obrázek):

1. cena: diplom, věcná odměna a zážitková odměna pro rodinu dítěte

2. cena: diplom, věcná odměna

3. cena: diplom, věcná odměna

Ostatní účastníci: drobné sladké odměny a účastnický list

Kategorie výtvarné soutěže – skupinová (jeden kolektiv jeden obrázek):

1. cena: diplom, věcné odměny a zážitková odměna pro celou třídu

2. cena: diplom, věcné odměny

3. cena: diplom, věcné odměny

Ostatní účastníci: drobné sladké odměny a účastnický list

Věcné odměny v nepřítomnosti vítězů při vyhlášení 16. srpna 2020 bude možné si kdykoliv během roku 2020 vyzvednout po předběžné dohodě se správou kláštera.

Pořádá: Spolek FAKT-UM a správa kláštera v Sázavě, kontakt: email sazava@npu.cz; telefon: 725 875 946, 327 321 177