Sázavský klášter - společné sázavské malování v plenéru aneb Letní škola vidění

Vzdělávání

  • Klášter Sázava ()
  • 13. 7. 2019–20. 7. 2019
  • 9.30
  • dle malířského vybavení různá * přednášky (symbolická cena) 30 Kč/os.

Motto:"Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát."                                          (Radoslav Kutra)

Malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry a SÁZAVSKÝ KLÁŠTER  vás i o letošních prázdninách zve na:

SPOLEČNÉ  SÁZAVSKÉ  MALOVÁNÍ  od 13. – 20.7.

s malířkami Doris Windlin a Kateřinou Rutherford

malování – korektury – konzultace – přednášky - výstava

Program malování:

Malířská základna: Kiosek Pod vrbou u jezu pod klášterem (je tam i kemp) – úvody do malování – malířské potřeby - rady během malování – pomoc – zázemí – oddych – občerstvení.                                                     

Malířské vybavení: vlastní nebo za poplatek k dispozici na místě. Kompletní ceník malířských potřeb a služeb lze získat na vyžádání nebo jako součást přihlášky.

  • MALOVÁNÍ V PLENÉRU:  denně  9:30 – 17:00 , denní součástí jsou individuální korektury
  • KONZULTACE K ROZMALOVANÝM OBRAZŮM: úterý a čtvrtek od 17. hodiny Kiosek Pod vrbou u jezu pod klášterem nebo na nádvoří kláštera

Program přednášek:

Vždy v kapitulní síni Sázavského kláštera ve 20 hodin, dny a témata upřesníme později - vstupné: 30 Kč

Závěrečná výstava:

Vstupní vestibul konventu Sázavského kláštera nebo rajská zahrada v sobotu 20.7. 

ZVEME SRDEČNĚ VŠECHNY BEZ OHLEDU NA VĚK, VZDĚLÁNÍ ČI ZKUŠENOST - PŘÍSTUP INDIVIDUÁLNÍ

Ubytování a stravu je nutné si zajistit samostatně. Další informace a přihlášky:  Zuzana (zdaaj@post.cz).

www.skolavideni.cz, www.atelier-doris.cz, www.atelier-rozkova.cz, www.mariesmetanova.cz, a také na Facebooku – Přátelé školy vidění