Sázavský klášter – jarní výtvarná soutěž pro děti i dětské kolektivy roku 2019 na téma: MALÝ PRINC

Pro školy

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI NA TÉMA MALÝ PRINC nejen podle A. DE SAINT-EXUPERY

probíhá od 18. března 2019 do 3. května 2019

vyhlášení výsledků: 12. května 2019 u příležitost KVĚTINOVÉHO DNE V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘE

obrázky jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1 je třeba doručit na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava nejdéle do 3. 5. 2019. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 12. 5. 2019 v průběhu Květinového dne (čas upřesníme později) a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2019 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře - více o freskách zde.

Kategorie výtvarné soutěže:

individuální:

* děti od 3 let do 6 let               1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy pro celou rodinu *

* děti od 7 let 10 let                  1. cena: prohlídka zámku Hořovice dle výběru (zámecké pokoje nebo výstava hreček malých aristokratů)*                   

* děti od 11 let do 15 let           1. cena: prohlídka Růžové zahrady v zámku Konopiště * 

a dále věcné ceny

skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů):

* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk) 1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy **    

* kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk)  1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve    floristice ing. Klárou vavříkovou po domluvě termínu

* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk)   1. cena: dobrodružná prohlídka sázavskými zarostlými zahradami se svatoprokopskou jeskyní Sázavského kláštera                                  

                                          a dále věcné ceny                                                      

* uplatnit lze kdykoliv během roku 2019 po předběžné dohodě se správou příslušné památky

** platí vždy pro  celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodem

Odborná porota: ing. Klára Vavříková – floristka, Martina Štědrová – rytečka skla, Aťka Tichá – keramička, Slávka Matoušová – kastelánka Sázavského kláštera