Sázava

oficiální webová prezentace kláštera

Dnes zavřeno

Vážení návštěvníci, děkujeme za Vaši návštěvu Sázavského kláštera v roce 2018 a budeme se na Vás opět těšit od soboty 30. března 2019. Poutníci mohou navštívit chrám sv. Prokopa v čase bohoslužeb, které najdete na webových stránkách ŘKF Sázava.

Zavřít

Sázavský klášter - BABY FEST 2018 - festival zábavy a poučení pro nejmenší a jejich rodiče

Pro děti

Srdečně vás zveme do Sázavského kláštera na celodenní 2. ročník dětského festivalu pro nejmenší (0 - 8 let), jehož program pro vás připravuje společenství sázavských maminek se svými přáteli:  

BABY FEST SÁZAVA 2018

fotografie z 1. ročníku v roce 2017 naleznete ve fotogalerii

Program 2018 probíhá od 10:00 do 17:00 hod.

 

  • Nádvoří, jižní zahrada, u předklášterního parčíku: Baby market – jarmark zaměřený na děti, občerstvení
  • Severní zahrada - plná her, zábavných kratochvílí
  • Rajská zahrada - každou hodinu vzdělávací workshopy pro maminky - praktické  semináře, ukázky kursů
  • Chrámové nádvoří a mariánská lesní zahrada:

        11:00 divadelní pohádka I. - mariánská lesní zahrada

        12:00 autorské čtení pohádek Sázavským písmákem Milanem Štědrou - mariánská zahrada

        13:00 divadelní pohádka II. - mariánská zahrada

        14:00 koncertík kapely "Čiperkové" pro nejmenší - chrámové nádvoří před kostelem sv. Prokopa

        16:00 koncertík Culinka a tancohrátky - chrámové nádvoří před kostelem sv. Prokopa

Program a jeho náklady zajišťuje společenství Sázavských maminek a jejich přátel s podporou TJ Kavalier Sázava, Městem Sázava a ve spolupráci se správou Klátera Sázava a Římskokatolickou farností Sázava

Po celý den jsou exteriéry kláštera volně přístupné veřejnosti, TJ Kavalier zajišťuje výběr dobrovolného vstupného.

PARKOVÁNÍ: upozorňujeme všechny návštěvníky BabyFestu i Sázavského kláštera, že 19. srpna bude po celý den cca 250 metrů od Kláštera u mostu přes řeku Sázavu (z pohledu od Kláštera po levé straně před mostem) zajištěné jednorázové parkoviště pro automobily; prostor budou zajišťovat Sázavští dobrovolní hasiči a jednorázové parkovné po celý den bude 20 Kč.

Kontakt - email: Babyfestsazava@seznam.cz