Sázavský klášter - koncert GAUDIUM CANTORUM u příležitosti oslavy sametové revoluce

Koncert

  • Sázavský klášter ()
  • 17. 11. 2017
  • 17.00–18.15
  • dospělí 70 Kč/os. * děti nad 10 let, studenti a senioři 50 Kč/os.

Srdečně vás zveme u příležitosti oslav "sametové revoluce 1989" na koncert komorního smíšeného sboru GAUDIUM CANTORUM. Pod vedením sbormistryně a sopranistky Štěpánky Heřmánkové ve vyhřátém bývalém refektáři kláštera pod freskami ze života českého zemského patrona sv. Prokopa zazní nejkrásnější skladby české i zahraniční od G. F. Handela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka J. Lennona a P. M. Cartneyho, americké tradicionály ........

A něco málo o sbormistryni Štěpánce a jejím souboru Gaudium Cantorum aneb Radost zpěváků:

Štěpánka Heřmánková se narodila v Praze v hudební rodině. Od dětství se věnovala zpěvu v Kühnově dětském sboru a hře na klavír v LŠU v Praze – Čakovicích. V roce 1993 vykonala přijímací zkoušky na pražskou konzervatoř, kterou absolvovala v roce 1999. Již během studia zpěvu se sama začala věnovat pedagogické činnosti a studiu hry na klavír. Po ukončení studií se stala stálým hostem divadla J.K.Tyla v Plzni, hostovala také v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích či v Národním divadle v Praze. V současné době se věnuje převážně koncertní činnosti, pravidelně spolupracuje s orchestry i komorními soubory, např. Severočeskou filharmonií Teplice, Filharmonií Hradec Králové, Západočeským symf. orchestrem v Mariánských Lázních, Karlovarským symf. orchestrem, Ústřední hudbou armády České republiky. Je vyhledávanou  interpretkou staré hudby, spolupracuje např. se soubory Thuri ensemble, s komorním orchestrem Consortium Pragense a také spolupracuje s mnohými významnými umělci jako Lubomír Brabec, Václav Hudeček či Alfréd Strejček, se kterým pravidelně účinkuje v pořadech Scarlatti a Shakespeare či Modlitby básníků. Významná je její činnost v dabingu, podílela se na zpívaných rolích ve filmech Shrek, Popelka, Lví král a mnohých dalších. V roce 2003 založila komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum, jehož je stálou sbormistryní a sólistkou. Pravidelně se také účastní charitativní činnosti, např. pro Výbor Dobré vůle Olgy Havlové, Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Adventních koncertů pro Českou televizi. V roce 2014 dokončila studia Popularizace hudby a organizace hudebního života na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

Více o sboru najdete zde: http://www.gaudiumcantorum.cz/