Svatby v Sázavském klášteře v roce 2024

Jsou možné v komorní opatské kapli nebo pod širým nebem v klášterní severní zahradě.

NABÍZENÉ SVATEBNÍ PROSTORY A CENÍKY PRONÁJMŮ

Komorní opatská kaple

je intimní prostor, kterému dává vznešenost a slavnostnost gotická architektura, jejíž křížovou klenbu zdobí fresky s mariánskou tematikou. Jde o nevelký prostor s maximálním počtem 25 svatebčanů a je tedy ideální pro svatby pouze s blízkými příbuznými. Opatskou kapli pro svatební obřad pro Vás připravíme po předchozí domluvě.

Cena za pronájem je 6700 Kč včetně DPH (5537,50 Kč základ a 21% DPH).

Fotografování nebo natáčení na video je pro svatebčany zdarma i v případně dalších vybraných klášterních prostorách.

Svatba pod širým nebem na severní zahradě kláštera

Pro ty z vás, které vábí svatba pod širým nebem, je jedinečným místem pro váš svatební slib severní zahrada kláštera. Středem krásné travnaté zahrady ozdobené několika vzrostlými stromy jsou odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. století z doby slovanských benediktinských mnichů. Místo prodchnuté silnou mystickou atmosférou a modlitbami našich předků je i svědkem některých zázraků uzdravení, které zde na přímluvu sv. Prokopa učinil Bůh. 

Severní zahradu pro svatební obřad pro Vás připravíme po předchozí vzájemné domluvě. Počet svatebčanů zde je prakticky neomezený.

Cena za pronájem je 6400 Kč. Nájemné je osvobozeno od DPH. 

Možnost zapůjčení dřevěné slavobrány - cena za zápůjčku je 605 Kč ((500 Kč základ a 21% DPH)

Pokud máte obavy z deštivého počasí, můžeme vás upokojit tím, že v tomto případě na vaše přání přesuneme obřad do jednoho z nejkrásnějších míst Sázavského kláštera, do gotické kapitulní síně s unikátními nástěnnými malbami s výjevy ze života Panny Marie od její svatby se sv. Josefem až po období, kdy Ježíšek už byl předškolákem. V tomto převzácném prostoru, který jinak k pronájmům ani k běžnému svatebnímu obřadu nenabízíme, je ale třeba počítat s tím, že maximální počet svatebčanů je do padesáti osob.

POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ SVATEBNÍCH PROSTOR

  • na matrice Městského úřadu Sázava si zajistíte termín a domluvíte veškeré potřebné úřední náležitosti a organizaci obřadu, zde také uhradíte správní poplatky

            kontakt na matriku:

            paní Daniela Řípová

            tel. +420 327 551 046, e-mail: d.ripova@mestosazava.cz

            úřední dny: pondělí a středy 8.00 – 17.00 hod.

            polední přestávka 11.30 – 13.00 hod.

  • na správě kláštera si domluvíte detaily a zajistíte pronájem svatebních prostor uzavřením sňatečné nájemní smlouvy

fotografování a natáčení videa v prostorách kláštera je pro svatebčany s obřadem v něm a s uzavřenou nájemní smlouvou zdarma

fotografování pro svatebčany, kteří mají svatební obřad jinde než v Sázavském klášteře, ale rádi by se v jeho prostorách fotografovali, je to možné po předchozí domluvě a v tomto případě je poplatek za fotografování 500 Kč

kontakt na správu kláštera:

paní Slávka Matoušová nebo Jitka Ryšánková

tel.: 327 321 177, 725 875  946 nebo na e-mailu: sazava@npu.cz

návštěva a prohlídka prostor kdykoliv po předchozí domluvě     

 

PŘÍJEZD, PARKOVÁNÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ SVATEBČANŮ

  • parkování několika vozidel svatebčanů je možné v bezprostřední blízkosti kláštera na silničce u malého parčíku zdarma (při vjezdu z hlavní silnice na tuto komunikaci se na vás nevztahuje dopravní značka zákazu vjezdu zde umístěná) – dbejte na to, abyste vozy seřadili tak, že umožní Váš plynulý odjezd, aby vozy nestály před branami a brankami a umožnily vjezd např. sanitce
  • pokud je váš vozový park větší nebo je místo obsazeno svatebčany z předchozí svatby, další vozy svatebních hostů mohou parkovat na řádném a také bezúplatném parkovišti asi 300 metrů od kláštera u mostu přes řeku Sázavu (směr Benešov)                     
  • svatebčané se shromažďují na nádvoří kláštera, kde se vás ujme paní matrikářka, která povede další organizaci Vašeho svatebního obřadu 

UPOZORNĚNÍ

  • Areál kláštera je významnou národní kulturní památkou a současně křesťanským poutním místem. Svatební obřady se konají i v době běžného návštěvnického provozu. Prosíme Vás proto o ohleduplnost k tomuto prostředí. Je nezbytné, aby všichni svatební hosté respektovali pokyny pracovníků kláštera a matriky. Není dovoleno pohazovat konfety, odpadky a jinak znečišťovat prostředí v celém areálu kláštera. Pohybovat se je možné pouze v určených prostorách. Důležité je dodržovat časový harmonogram, pokyny k parkování vozidel apod.
  • Vjezd do areálu automobily, kočáry nebo koňmi je zakázán
  • FOTOGRAFOVÉ Nemáte-li vlastního fotografa, lze si prostřednictvím matriky dojednat pořízení svatebních fotografií se zkušenými sázavskými fotografy.
  • KVĚTINY PRO SVATEBČANY A KVĚTINOVÁ VÝZDOBA — v Sázavě se můžete také poradit i přímo domluvit na přípravě a vazbě svatebních kytic nebo květinové výzdobě