Interaktivní programy pro školkové a školní kolektivy 

(1) Prohlídky pro školy ve dvou variantách:
Prohlídka SVATOPROKOPSKÁ STAROSLOVĚNSKÁ SÁZAVA – denně kromě pondělků duben až říjen 2024 v návštěvní době 
(2) Speciální interaktivní program SVATÝ PROKOP S INTERAKTIVNÍMI TVŮRČÍMI DÍLNAMI – 2. pololetí 2024 - termíny v textu

Speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami určený pro kolektivy předškolních dětí, školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol, zájmové kroužky i táborové oddíly.

V první části programu navštívíte nejhezčí prostory bývalého klášterního obydlí ze středověku a baroka: kapitulní síň, rajskou zahradu, refektář a uvidíte nově odkryté malby v křížové chodbě.

Ve druhé části programu si v klášterním skriptoriu vyzkoušíte činnosti a tvůrčí postupy  a vyrobíte si s našimi pomůckami a nástroji dárek nebo suvenýr pro sebe nebo pro své blízké.

Možnost programů pro 1. pololetí 2024:  JIŽ PLNĚ OBSAZENÉ

Možnost programů pro 2. pololetí 2024:  září až 1/2 listopadu PÁTKY * začátek dle domluvy s pedagogem - začátky nejdříve v 8:30, nejdéle od 12:00 hod. 

Délka programu: cca 120 minut.

Vstupné: pro děti mateřských, základních a středních škol: jednotná cena programu + jedné dílny 120 Kč na dítě/mládež/senior * pedagogický doprovod zdarma nad 15 osob; pro skupiny dospělých nad 7 osob 120 Kč/os.

Kontakty pro rezervace a základní informace: tel.: 725 875 946, e-mail: sazava@npu.cz. Kontakt pro detailní domluvu o detailech programů: lektorka Martina Štědrová, tel.: 605 800 104.

Na základní program navazuje některá z dílen nebo jejich kombinace podle předchozí dohody s pedagogem: 

ŽIVOT SV. PROKOPA – EDUKAČNÍ INTERAKTIVNÍ PROGRAM 2024 - obsah programu dílen: 

Základní program s pracovním názvem "Sv. Prokop" poskytne dětem informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovná složka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dospělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečeni v poutních pláštích, prochází klášterem a plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se s dobou středověku i se životem poustevníka i mnicha žijícím v klášteře, s jeho ctnostmi a s jeho bojem proti zlu. Program může využít práci s pracovními listy. Při programu je důležité zapojit všechny smysly, rozum i zkušenost a společně vyvodit poznání.

1. VÝTVARNÁ DÍLNA

•             písařská "PÍSAŘ/KA"

Seznámení dětí s písmem sv. Cyrila – Hlaholicí, středověkým latinským písmem, psaní písma či kresba brkem a inkoustem na svitkový papír nebo na barevný ruční papír. (Trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligrafii, ukázka pergamenu a středověkých rukopisů z blízka). Děti si mohou ozdobit dílo pečetí, kterou si samy aplikují.

•             badatelská "ARCHEOLOG/ŽKA"

S dětmi budeme pátrat po ukrytých artefaktech ve stylu velkomoravských šperků a přívěsků. Děti si najdou správný pevný kus směsi sádry a písku a za pomocí dlátek, kladívek a štětečků ho budou opatrně roztloukat. Bude následovat očištění a ochrana předmětu... inspirace pro letní rodinný program ARCHEODEN

•             klášterní bylinková (dílna)

Povídání o bylinkách, které mniši pěstovali v klášterech, o jejich účincích, pěstování a sklizni. Čichání, hmatání a vyrábění bylinného pytlíčku zdobeného vlastní kresbou -  zkrátka ochutnávka bylin všemi smysly.

2. ZAHRADNÍ ARCHEO-HISTORICKÁ DÍLNA

Děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, "pohrají" si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po "středověkých" artefaktech – pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky).

Pozor! Jen za hezkého počasí. V případě deště bude zvolena dílna náhradní.

3. POUTNICKO PROCHÁZKOVÁ DÍLNA - tato dílna neobsahuje interiérovou prohlídku!

Děti vycházejí na průzkumnou výpravu a pouť po svatoprokopské krajině v okolí kláštera se zajímavými a poučnými zastaveními navazujícími na poznatky v základní části programu. Mimo areál Sázavského kláštera dle volby v poutnických pláštích nebo bez nich prochází s lektorkou městem Sázava na místa spjatá s osobnostmi českých dějin – místo setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, kde Prokop dle středověké legendy proměnil vodu ve víno a kde je zanechán otisk "ďáblových pařátů", ochutnáme" zázračnou" vodu z koflíku a splníme několik připravených úkolů.