Klášter Sázava - výstava obrazů Ježíšova křížová cesta

Srdečně Vás zveme v období června až září vyjma pondělků na výstavu obrazů

JEŽÍŠOVA KŘÍŽOVÁ CESTA

Hany Novákové

Výstava 14 pláten současné autorky je součástí návštěvního okruhu "Svatoprokopská Sázava". Obohatí prostor křížové chodby, v jejíž nástropních klenbách barokní malíři vytvořili rozsáhlou obrazovou kroniku příběhu Sázavského kláštera a jeho zakladatele svatého Prokopa. V letošním letním období tak barokní umění obohatí umění současné malířky paní Hany Novákové. 

Výstava je součástí prohlídkové trasy a je ji možné shlédnout v rámci těchto prohlídek v průběhu návštěvní a otevírací doby kláštera s běžným vstupným prohlídkového okruhu bez příplatku. 

Něco málo o autorce a obrazech: autorka byla původně specialistka v oblasti IT. Později začala malovat historické příběhy, především příběhy biblické. Tak vznikly i její emocionálně silně laděné obrazy s Kristem na cestě z Pilátova paláce na popravčí vrch Golgotu. Autorka opakovaně akcentuje zpodobněním přímého pohledu do tváří účastníků vrchol křesťanského dramatu. čistota a údernost nekomplikovaného, každému srozumitelného vyjádření, snaha oslovit pozorovatele a sdílet s ním snahy promýšlet a řešit současné akty nespravedlnosti, pochybení a omylů dnešní doby vedou pozorovatele k hlubokému prožitku.