Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Milostný obraz sv. Prokopa

Kalendář

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte

na oficiálních stránkách Kláštera Sázava

národní kulturní památky
spravované Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze

a poutního místa ke sv. Prokopovi spravovaného ŘKF Sázava

Sázavsk klášter z ptačí perspektivy

 Přijďte na svatá místa, kde svatý Prokop oral s čerty

Putujte spolu se svatým poustevníkem, mnichem, opatem a českým národním patronem Prokopem českými dějinami od dob románských, přes gotické a barokní období až do současnosti. Okuste atmosféru místa, kde sv. Prokop koná své malé i velké zázraky. 

Příběh velkého objevu zabílených fresek a jejich restaurování v ambitu kláštera zde
 

VIDEOPOZVÁNKA DO KLÁŠTERA 

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER NAD ŘEKOU zde

(video Terezie 2012 You-Tube)

Aktuality a pozvání pro návštěvníky a poutníky

 

Otevírací doba zde

 

Celoroční provoz bohoslužeb  2014 v poutním chrámu sv. Prokopa zde

za případné změny dnů nebo začátků časů zodpovídá duchovní správa farnosti - kontakt viz níže               zajišťuje Římskokatolická farnost Sázava Černé Budy, O. Radim Cigánek, tel: 776229671

OD ZÁŘÍ 2014 ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA TEMATICKÝCK PROGRAMŮ PRO ŠKOLY  

více informací zde

VZÁCNÝ NÁLEZ V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘE

informace zde

překlad latinského textu hlavní listiny v nalezené schránce zde

Předměty nalezené v makovici kříže věže Sázavskéhokkláštera a u hrotnice křížeListina se zprávami z roku 1746 a 1850Tajemný balíček

Část obsahu tajemného balíčku - stříbrná mince a zlatý přívěšek sv. BenediktaTištěný leták s žehnací modlitbou sv. Antonína z Padovy a modlitbou proti veškerému ZluTištěný leták s prstí, snad ze Svaté země

Starosta Města Sázavy s jednou z nalezených listinfarář  fnosti sv. Prokopa v Sázavě prozkoumává hlavní listinuruce kastelánky Sázavského kláštera otevírající nejmenší nález

SRPEN

PRÁZDNINOVÉ KLÁŠTERNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

MALÁ FOTOGALERIE A PODROBNÉ INFORMACE zde

* * * písařská a vitrážová dílna (doporučený věk dětí od 6 let )

vzhledem k omezené kapacitě účastníků programu doporučujeme telefonickou či emailovou rezervaci: email: sazava@npu.cz; tel: 327321177, 725875946

O letošních prázdninách nabízíme rodinám s dětmi, studentům i dospělým návštěvníkům kromě standardních prohlídek také letní klášterní dílny - písařskou a vitrážovou. Každý lichý týden k nám můžete přijít a naučit se psát jednoduché středověké písmo, které můžete využít poté při vlastním kreativním psaní doma. U nás pak se můžete podílet na opisování středověké svatoprokopské legendy, ze které pak vznikne rukopis - kodex, ve kterém bude otištěna také Vaše ruka a um. Při vitrážové dílně nahlédnete na vitráž jako starobylou výukovou pomůcku, která seznamuje příchozího s příběhy světců. Navrhnete a vyrobíte si vlastní okenní vitráž, která zobrazí sv. Prokopa a bude umístěna v klášterním areálu pro další návštěvníky,kteří se budou moci s jeho příběhem seznámit díky Vašim vitrážím. Budete si moci také namalovat figuru na barevnou vitráž nebo si vytvořit vlastní vitrážové sklíčko a odnést si ho na památku domů.

Písařská dílna v Sázavském klášteře

* * * odpolední dobrodružně poznávací zážitkový archeologický program

Pro zvídavé děti a rodiče či studenty nabízíme také zcela nový archeologický program "STAŇ SE ARCHEOLOGEM V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘE". Budete pátrat po cennostech ukrytých ve zdejším klášterním areálu a pokusíte se zachránit cennou památku dokládající historický vývoj, život a prostředí našich dávných předků.

Klášterní dílničky s příběhem probíhají v následujících dnech vždy od 10 h  do 14 h (doporučujeme příchod nejdéle do 10,30 hod.):  26.8. - 31.8.

Archeologický program začíná vždy v 15,00 (a trvá kousek přes dvě hodiny) v následujících dnech: 26.8. - 31.8.(vyjma 29.8. - rezervováno)

Vstupné na osobu: do 6 let a nad 99 let zdarma, od 6 let do 99 let 45 Kč (při účasti rodin při klášterních dílničkách 1 rodič zdarma)

 

Staň se archeologem v Sázavském klášteře

Staň se archeologem v Sázavském klášteřeStaň se archeologem v Sázavském klášteřeStaň se archeologem v Sázavském klášteře

 

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘSKÉ ŠKOLY VIDĚNÍ do 31.8.

 

obrazy v průběhu prohlídkové trasy členek malířské skupiny Experiment II

 

NA LEVÉM BŘEHU SÁZAVY V HUTI FRANTIŠEK "CESTY SKLA"

více zdezdezde

 

 

SVATOPROKOPSKÁ KRAJINA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 13. a 14.9.

speciální prohlídky pod střechami s krovy a vyhlídková zámecká věž

koná se u příležitosti Dnů evropského dědictví


Příležitostné prohlídky půdními prostorami hlavních klášterních budov – konventu a kostela sv. Prokopa. Krásné krovy, neobvyklé pohledy, procházka po klenbě kostela a závěrem odměna v podobě vyhlídky z neorenesanční věže na dnešní podobu krajiny, kde sv. Prokop oral s čertem. Prohlídky s vyprávěním průvodce – sázavského rodáka.
Začátky prohlídek: 10,00 * 11,30 * 13,00 *14,00 * 15,00    
Rezervace předem nutná (ve skupině max. 10 osob, děti s doprovodem nad 8 let)
Vstupné 85 Kč/dospělí; 60 Kč/děti, studenti, zdatní senioři

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 27.9.2014 "ZPĚV SRDCE"

Koncert se koná u příležitosti oslav svátku sv. Václava a Dne české státnosti

Komponovaný pořad slova a varhanní hudby v poutním chrámu sv. Prokopa od 18,30 hod. na téma a s hudbou Jakuba Jana Ryby. Účinkují vynikající a vyzrálí umělci - slovo Vladimír Matějček a varhany - Vladimír Roubal.

Vstupné 70 Kč - děti, studenti do 26 let a senioři * 100 Kč - dospělí

Více zde

Vladimír MatějčekVladimír Roubal

 

 

Přehled všech dalších kulturních a vzdělávacích událostí v roce 2014 

rezervujte si již dnes

 Kulturní, společenský program a speciality v roce 2014                    zde

Nový výukový program pro školní skupiny "Po stopách sv. Prokopa"  zde

Standarní program pro školní skupiny "Příběh Sázavského kláštera"     zde

S jakými novinkami se u nás v sezóně 2014 setkáte

Ve středu 25. června bylo dokončeno restaurování fresky "Svatý Prokop vyhání démona z krypty". Jaké další obrazy se skrývají v ambitu....?

Opatskou kapli kláštera ozdobil vzácný gotický deskový oltář z románského kostelíka Rovná ve Stříbrné Skalice (zápůjčka Římskokatolické farnosti Sázava)

O prázdninách nejen pro rodiny s dětmi speciální program "Ve stopách archeologie"

O prázdninách pro ty, kdo budou chtít tvořit a zkoušet, tvůrčí dílničky

Co jsme pro Vás připravili loni

U příležitosti 960. výročí úmrtí sv,. Prokopa  vydal v září 2013 Národní památkový ústav novou brožuru - publikaci "Sázavský klášter" - v prodeji v pokladně kláštera a v Infocentru Sázava. Více informací o publikaci zde

Nově také v Knihkupectví JUDITINA VĚŽ, Mostecká 1, Praha 1 - tel. 257530599

DOPORUČENÁ CENA: 250 Kč

Petr Sommer, Jan Royt, Martin Stecker: Sázavský klášter

Co se ještě dělo v Sázavském klášteře v roce 2013

K pátku 23. srpna 2013 se na právě odkrývaném pátém klenebním poli ambitu Sázavského kláštera pod rukama ak.mal. restaurátorky Renaty Zemanové - Novotné a jejího otce Luboše Zemana již zřetelně vynořily dvě jasné a čitelné tváře - dva mniši s kapucí.  Nahlížejí do zatím neodkryté, ale v architektuře již tušené chrámové krypty, v níž se zatím ještě pod vrstvami pozdějších výmaleb skrývá podzemní démon. Práce na odkrytí a pojmenování démona ALE pokračují. Úsilím sv. Prokopa je podzemního démona vyhnat.

Ve středu 4. září 2013 se objevil ďáblík podobný vzteklému psu s obojkem kolem krku. V následujících dnech očekáváme odkrytí sv. Prokopa, který jej na obojku pevně drží.

Ve středu 18. září objevena jasná a mladistvá tvář sv. Prokopa nad ďáblem.

Ve čtvrtek 7. listopadu dokončeno odkrytí a tmelování fresky. Práce dále budou pokračovat od jara 2014.

Prodejní výstava obrazů Radoslava Rašky i v roce 2014

po celou sezónu v pokladně kláštera

ukázky tvorby

ČeřeniceŠtenberk dolní hradZvíkov

 

Dále k restaurování v křížové chodbě kláštera

a poděkování dárcům - sponzorům

V roce 2007 restaurátorský průzkum objevil v ambitu Sázavského kláštera 24 zabílených fresek z doby jeho barokního rozkvětu. Události a epizody ze života sv. Prokopa a jeho kláštera se skrývají až pod jedenácti vrstvičkami pozdějších nátěrů. Do dnešního dne jsou plně odhaleny tři obrazové výjevy z dějin kláštera a již brzy bude dokončen obraz čtvrtý. Některé z nich byly zrestaurovány díky finanční pomoci Vás návštěvníků a poutníků, kteří přicházíte a zajímáte se o tento předchozími generacemi skrytý sázavský poklad.  Jsme vděčni za každou malou i větší částku Jednou odhalené a zrestaurované fresky těší nejen nás, ale  jejich nepomíjející krásu  jistě budou  obdivovat a povznášet se jí  i nespočetné generace našich dětí, vnuků, pravnuků. Přijďte se přesvědčit osobně.

             zabílená freska v JZ rohu ambituRestaurovaná freska 2010 - průběh retušíRestaurovaná freska dokončená v prosinci 2009

Děkujeme všem, kteří pomohli a dále pomáhají sv. Prokopovi jeho klášter obnovit!

 

V roce 2014 přispěli finančními dary na obnovu fresek:

o.s. FAKT-UM (dražba dětských obrázků a řemeslných výrobků), ing. Klára Vavříková - Sázava (dražba svatebních kytic), Klášter dominikánů Olomouc, J. Matoušová, Pražská diecéze Církve československé husitské, Aneta Stiborová, Marie Bukovská, Jana Zikmundová

V roce 2013 přispěli finančními dary na obnovu fresek:

ing. Klára Vavříková s přáteli (dražba květinových vazeb), o.s. FAKT-UM (dražba dětských obrázků), Kateřina Prokopová s přáteli, Hana Senftová, ing. Pavel Semrád, Radoslav Raška, Martin Damian s přáteli, Slávka Matoušová, Lenka Barešová, Andrea Hýblová, Alena Sojková s přáteli APLA

V roce 2012 přispěli finančními dary na obnovu fresek:

Klára Vavříková s přáteli, Zuzana Daajová s přáteli, Robert Novotný s přáteli, Marie Smetanová

 

Jinak a jiným aktivitám pomohli:

 

2014

Sázaváci a návštěvníci Květinového dne 10.5.2014 - dobrovolné vstupné vybráno ve výši 11.055 Kč na sponzorování jiných kulturních aktivit (zejména koncerty vážné hudby) v roce 2014

ing. Klára Vavříková a o.s. FAKT-UM, Sázava - finanční dar na zajištění programu "Vstup do adventu", který proběhne 29. 11. 2014

ŘKF Sázava - dlouhodobá bezúplatná zápůjčka gotické Archy Smrt Panny Marie (z kostela sv. Jakuba - Stříbrná Skalice-Rovná)

Jana Nykodémová, Sázava - dlouhodobá bezúplatná zápůjčka malířského stojanu pro instalaci a prezentaci gotické Archy Smrt Panny Marie

o.s. Přátelé školy vidění - finanční dar na nákup 2 malířských stojanů (pro výstavy)

o.s. Přátelé školy vidění - finanční dar na pořízení púomůcek a potřeb pro edukační a výtvarné programy

Martin Damian se svými přáteli: Mgr. Františkem Ferencem, Olgou Marií Jašovou, Danielou Feltovou, Martinou Emmerlingovou, Evou Hrončekovou, Marií Burdovou, MUDr. Vierou Sochovou - finanční dar na pořízení pomůek a potřeb pro edukační programy v Sázavském klášteře (zejména na pořízení poutnických plášťů pro děti účastnící se programu "Po stopách sv. Prokopa")

Míša Šimková - za krásné fotografie z klášterních dílen a jejich bezúplatné věnování Sázavskému klášteru pro jakékoliv účely, za skvělé a inspirativní  nápady její dcery Aničky obohacuující další tvorbu edukačních dílen

Jan Dušek, Praha - za bezúplatné překlady latinských textů z listiny nalezené v makovici vrcholového kříže vysoké gotické věže

Jitka Neprašová, Sázava - výroba 25 keramických knoflíků na poutnické pláště pro děti účastnících se edukačního programu "Po stopách sv. Prokopa"

2013

finanční dar na pořízení repliky žernovu - ing. Zuzana Daajová s Přáteli malířské školy

věnování malířského stojanu - pan Doubek ze Sázavy

pomoc při zajišťování 6. ročníku SÁZAVSKÝ koncert vás VÍTá - Město Sázava a Sklárny Kavaliér, Iva a Karel Vavříkovi ze Sázavy, pan Hašek z Příbrami

vytvoření a věnování obrazových kvízů o Sázavském klášteru - žáci 5. ročníku ZŠ Sázava pod vedením paní učitelky Coufalové

suché pečivo pro klášterní ovečky - děti mateřské školy a 1. stupně ZŠ

pomoc při propagaci koncertů a jiných kulturních aktivit - paní Vavříková ze Sázavy, Město Sázava