Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Svícen v ruce mnicha

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte

na oficiálních stránkách Kláštera Sázava

národní kulturní památky
spravované Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze

a poutního místa ke sv. Prokopovi spravovaného ŘKF Sázava

Sázavsk klášter z ptačí perspektivy

 Přijďte na svatá místa, kde svatý Prokop oral s čerty

Putujte spolu se svatým poustevníkem, mnichem, opatem a českým národním patronem Prokopem českými dějinami od dob románských, přes gotické a barokní období až do současnosti. Okuste atmosféru místa, kde sv. Prokop koná své malé i velké zázraky. 

Příběh velkého objevu zabílených fresek a jejich restaurování v ambitu kláštera zde
 

VIDEOPOZVÁNKA DO KLÁŠTERA 

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER NAD ŘEKOU zde

(video Terezie 2012 You-Tube)

Aktuality a pozvání pro návštěvníky a poutníky

Vážení a milí návštěvníci,

ačkoliv hlavní prohlídková sezóna 2014 již skončila, zveme Vás do Sázavského kláštera ještě letos na jiné programy a nebo na bohoslužby v poutním chrámě sv. Prokopa - viz níže.

Děkujeme vám všem, kteří nás letos navštívili, a tak potěšili sv. Prokopa i nás.

Na prohlídkách s příběhy Sázavského kláštera v jeho tisíciletých dějinách se na Vás těšíme od 28. března 2015. 

 

Celoroční provoz bohoslužeb  2014 a 2015 v poutním chrámu sv. Prokopa zde

Zahájení poutní sezóny v chrámu sv. Prokopa mší sv. ve výroční den smrti sv. Prokopa

25. března 2015 od 18,00 hod.

za případné změny dnů nebo začátků časů zodpovídá duchovní správa farnosti - kontakt viz níže               zajišťuje Římskokatolická farnost Sázava Černé Budy, O. Radim Cigánek, tel: 776229671

 

Prosincové programy v Sázavském klášteře 2014:

 

Lidová Vánoční hra s jesličkami v neděli  21.12. od 18,00

 

s divadelníky Sázavského souboru Jiřího Voskovce pod jižní lodí gotického chrámu

pozvánka zde

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Prokopa

pořádá Římskokatolická farnost Sázava - Černé Budy

od 24.12. do 4.1.2014 zde

25. 12. a 26. 12. od 12,00 do 18,00 kostel sv. Prokopa se Sázavskými jesličkami otevřen pro procházky a Vánoční zastavení všem příchozím

TEMATICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY  v roce 2015 

standardní:  "Příběh Sázavského kláštera" (60-75 minut)

                       od 1. dubna 2015 po předběžné rezervaci,  vstupné 45 Kč/dítě - pod 20 dětí + 5 Kč)

speciální: "Po stopách sv. Prokopa" (120 minut) 

                    "Staň se  archeologem Sázavského kláštera" (120 minut) 

                     "Klášterní písařská dílna" (180 minut)

od 11.5.2014 do 23.6. 2015 vždy v pondělí a v úterý

Na speciální edukační programy je nutno zarezervovat den a čas zahájení programu s dostatečným předstihem programy vede odborná lektorka, vstupné 60 Kč/dítě

více informací zde

Písařská dílna v Sázavském klášteře - třída Sázavské ZŠ

Staň se archeologem v Sázavském klášteřeStaň se archeologem v Sázavském klášteřeStaň se archeologem v Sázavském klášteře

 

Zveme na LEVÝ BŘEH ŘEKY SÁZAVY DO OBNOVENÉ HUTĚ FRANTIŠEK S EXPOZICÍ "CESTY SKLA"

celoroční provoz

více zdezde

 

VZÁCNÝ NÁLEZ V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘE

informace zde

překlad latinského textu hlavní listiny v nalezené schránce zde

Předměty nalezené v makovici kříže věže Sázavskéhokkláštera a u hrotnice křížeListina se zprávami z roku 1746 a 1850Tajemný balíček

Část obsahu tajemného balíčku - stříbrná mince a zlatý přívěšek sv. BenediktaTištěný leták s žehnací modlitbou sv. Antonína z Padovy a modlitbou proti veškerému ZluTištěný leták s prstí, snad ze Svaté země

Starosta Města Sázavy s jednou z nalezených listinfarář  fnosti sv. Prokopa v Sázavě prozkoumává hlavní listinuruce kastelánky Sázavského kláštera otevírající nejmenší nález

 

K restaurování v křížové chodbě kláštera

a poděkování dárcům - sponzorům

V roce 2007 restaurátorský průzkum objevil v ambitu Sázavského kláštera 24 zabílených fresek z doby jeho barokního rozkvětu. Události a epizody ze života sv. Prokopa a jeho kláštera se skrývají až pod jedenácti vrstvičkami pozdějších nátěrů. Do dnešního dne je plně odhaleno pět obrazových výjevů z dějin kláštera. Některé z nich byly zrestaurovány díky finanční pomoci Vás návštěvníků a poutníků, kteří přicházíte a zajímáte se o tento předchozími generacemi skrytý sázavský poklad.  Jsme vděčni za každou malou i větší částku. Jednou odhalené a zrestaurované fresky těší nejen nás, ale  jejich nepomíjející krásu  jistě budou  obdivovat a povznášet se jí  i nespočetné generace našich dětí, vnuků, pravnuků. Přijďte se přesvědčit osobně.

             zabílená freska v JZ rohu ambituRestaurovaná freska 2010 - průběh retušíRestaurovaná freska dokončená v prosinci 2009

Děkujeme všem, kteří pomohli a dále pomáhají sv. Prokopovi jeho klášter obnovit!

 

V roce 2014 přispěli finančními dary na obnovu fresek:

o.s. FAKT-UM (dražba dětských obrázků a řemeslných výrobků), ing. Klára Vavříková - Sázava (dražba svatebních kytic), Klášter dominikánů Olomouc, J. Matoušová, Pražská diecéze Církve československé husitské, Aneta Stiborová, Marie Bukovská, Jana Zikmundová, Monika Nowak - Polsko, paní Hršelová, Lenka Barešová, Robert Novotný s přáteli, P. Radim Cigánek

V roce 2013 přispěli finančními dary na obnovu fresek:

ing. Klára Vavříková s přáteli (dražba květinových vazeb), o.s. FAKT-UM (dražba dětských obrázků), Kateřina Prokopová s přáteli, Hana Senftová, ing. Pavel Semrád, Radoslav Raška, Martin Damian s přáteli, Slávka Matoušová, Lenka Barešová, Andrea Hýblová, Alena Sojková s přáteli APLA

V roce 2012 přispěli finančními dary na obnovu fresek:

Klára Vavříková s přáteli, Zuzana Daajová s přáteli, Robert Novotný s přáteli, Marie Smetanová

 

Jinak a jiným aktivitám pomohli:

2014

Sázaváci a návštěvníci Květinového dne 10.5.2014 - dobrovolné vstupné vybráno ve výši 11.055 Kč na sponzorování jiných kulturních aktivit (zejména koncerty vážné hudby) v roce 2014

ing. Klára Vavříková a o.s. FAKT-UM, Sázava - finanční dar na zajištění programu "Vstup do adventu", který proběhne 29. 11. 2014

ŘKF Sázava - dlouhodobá bezúplatná zápůjčka gotické Archy Smrt Panny Marie (z kostela sv. Jakuba - Stříbrná Skalice-Rovná)

Jana Nykodémová, Sázava - dlouhodobá bezúplatná zápůjčka malířského stojanu pro instalaci a prezentaci gotické Archy Smrt Panny Marie

o.s. Přátelé školy vidění - finanční dar na nákup 2 malířských stojanů (pro výstavy)

o.s. Přátelé školy vidění - finanční dar na pořízení púomůcek a potřeb pro edukační a výtvarné programy

Martin Damian se svými přáteli: Mgr. Františkem Ferencem, Olgou Marií Jašovou, Danielou Feltovou, Martinou Emmerlingovou, Evou Hrončekovou, Marií Burdovou, MUDr. Vierou Sochovou - finanční dar na pořízení pomůek a potřeb pro edukační programy v Sázavském klášteře (zejména na pořízení poutnických plášťů pro děti účastnící se programu "Po stopách sv. Prokopa")

Míša Šimková - za krásné fotografie z klášterních dílen a jejich bezúplatné věnování Sázavskému klášteru pro jakékoliv účely, za skvělé a inspirativní  nápady její dcery Aničky obohacuující další tvorbu edukačních dílen

Jan Dušek, Praha - za bezúplatné překlady latinských textů z listiny nalezené v makovici vrcholového kříže vysoké gotické věže

Jitka Neprašová, Sázava - výroba 25 keramických knoflíků na poutnické pláště pro děti účastnících se edukačního programu "Po stopách sv. Prokopa"

Děti 3. ročníku ZŠ v Sázavě s paní učitelkou Coufalovou - podzimní hrabání listí severní zahrady a centrály kostela sv. Kříže z 11. století

Technické služby Města Sázava - za pomoc při okrášlování exteriérů Sázavského kláštera

2013

finanční dar na pořízení repliky žernovu - ing. Zuzana Daajová s Přáteli malířské školy

věnování malířského stojanu - pan Doubek ze Sázavy

pomoc při zajišťování 6. ročníku SÁZAVSKÝ koncert vás VÍTá - Město Sázava a Sklárny Kavaliér, Iva a Karel Vavříkovi ze Sázavy, pan Hašek z Příbrami

vytvoření a věnování obrazových kvízů o Sázavském klášteru - žáci 5. ročníku ZŠ Sázava pod vedením paní učitelky Coufalové

suché pečivo pro klášterní ovečky - děti mateřské školy a 1. stupně ZŠ

pomoc při propagaci koncertů a jiných kulturních aktivit - paní Vavříková ze Sázavy, Město Sázava