Sázava

oficiální webová prezentace kláštera

Dnes zavřeno

Vážení návštěvníci, děkujeme za Vaši návštěvu Sázavského kláštera v roce 2018 a budeme se na Vás opět těšit od soboty 30. března 2019. Poutníci mohou navštívit chrám sv. Prokopa v čase bohoslužeb, které najdete na webových stránkách ŘKF Sázava.

Zavřít

Bohoslužby v Sázavském klášteře

Poutní kostel sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera je také duchovním centrem Římskokatolické farnosti sv. Prokopa. V areálu se též nachází farní úřad.

V kostele sv. Prokopa se konají během celého roku mše svaté

Neděle         10:30

Úterý            18:00

Čtvrtek          8:00

Pátek           18:00

Sobota          8:00 (pouze 1. sobota v měsíci)

Římskokatolická farnost Sázava také zajišťuje pravidelné bohoslužby v kostelích v Ratajích nad Sázavou, Stříbrné Skalici, Úžicích a Podvekách

Informace o dalších duchovních programech a aktivitách najdete na webových stránkách farnosti www.svprokop-sazava.cz

Sázavský klášter je také od raného středověku významným poutním místem. Již po několik staletí do Sázavy přicházejí poutníci zvláště 4. července (výroční den svatořečení sv. Prokopa) a první neděli po tomto svátku, kdy se zde konají svatoprokopské slavnosti.

Návštěvu poutníků kdykoliv během roku a duchovní program na místě života, modlitby a působení sv. Prokopa a u jeho hrobu je možno domluvit se správou farnosti.

Kontakty

Adresa: Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy, Zámecká 75, 285 06 Sázava

Duchovní správce: P. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, mob. 776 229 671

Pastorační asistentka: Ivona Juchelková, mob. 605 985 362

e-mail: radim.ciganek@centrum.cz nebo farnost@svprokop-sazava.cz