Sázava

oficiální webová prezentace kláštera

Dnes zavřeno

Vážení návštěvníci, děkujeme za Vaši návštěvu Sázavského kláštera v roce 2018 a budeme se na Vás opět těšit od soboty 30. března 2019. Poutníci mohou navštívit chrám sv. Prokopa v čase bohoslužeb, které najdete na webových stránkách ŘKF Sázava.

Zavřít

Sázavský klášter - Edukativní tvořivé dílny pro kolektivy škol 4. - 7. ročníky

Pro školy

 • Sázavský klášter ()
 • 6. 6. 2018
 • 9.00–15.00

 • 7. 6. 2018–7. 6. 2018
 • 9.00–15.00

 • 8. 6. 2018–8. 6. 2018
 • 10.00–16.00
 • 70 Kč/dítě * pedagogický doprovod (max. 2 učitelé) zdarma
 • Určeno pro: ZŠ

Zarezervujte si u nás pro svou školní třídu jeden z tvůrčích edukativních programů, kde se budou děti nejen bavit, ale současně nenásilným způsobem učit a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a zkušenosti (vhodné pro žáky 4. - 7. ročníku základních škol, max. ve skupině 20 dětí). NA VŠECHNY PROGRAMY JE NUTNO SE PŘEDEM ZAREZERVOVAT A NECHAT SI Z NAŠÍ STRANY REZERVACI POTVRDIT. ZAČÁTKY PROGRAMŮ OD 10,00 HODIN a OD 14,00 HODIN. Výjimečně lze dojednat jiné časy začátků programů.

 • Po stopách sv. Prokopa

návštěva poutního místa ke sv. Prokopu, seznámení s legendou a čerty v nás - pobytí v blízkosti svatoprokopské  jeskyně, pátrání po "relikviáři" s předměty užívanými sv. Prokopem, práce s obrazy a malbami v bývalé mnišské jídelně, příběhy ze středověkých legend a práce s nimi , jak vnímat čerta coby atribut sv. Prokopa a orání s ním, rozvoj komunikace a spolupráce, práce s pracovními listy, malá pouť ke studánce setkání sv. Prokopa s přemyslovským knížetem Oldřichem v poutních pláštích a u ní slavnostní zakončení programu

délka trvání programu: 1,5 - 2 hodiny

 • Písařská dílna

seznámení s jednou z důležitých činností středověkých klášterů - opisování a překlady modliteb a legend, seznámení s příběhy středověké legendy o sv. Prokopovi ze 12. a 14. století, úvod do písařství a nácvik starých písem (gotická unciála, případně i hlaholice) a opisování svatoprokopské legendy tímto písmem jako příspěvek do dlouhodobě vytvářeného rukopisu celé starobylé legendy. žáci si svou písanku - nácvik odnesou a mohou kdykoliv použít krásné gotické písmo pro vytváření např. slavnostních blahopřání apod. Ručně psaný rukopis legendy na ručním papíře ponechají v klášteře pro další písaře a současně budou mít podíl na Vita sv. Prokopii21. století, který po dopsání celé legendy bude jednou vystaven v nové expozici Sázavského kláštera

délka trvání programu 1,5 - 2 hodiny

 • Vitrážová dílna

seznámení se středověkou legendou "Život sv. Prokopa" a jejími příběhy v textové a vyprávěcí formě, přenesení vybraných scén, které žáky zaujmou (pro každého to může být jiný příběh, kterému porozumí a pochopí jeho smysl)z legendy na sklo – seznámení se s pojmem vitráž a odlišnostmi od obyčejného malování na sklo. Žáci si malovaná sklíčka nebo vitrážku po programu mohou odnést domů

délka trvání programu: 1,5 - 2 hodiny

 • Od sv. Cyrila a sv. Metoděje ke sv. Prokopovi aneb Klášter Sázava a staroslověnština s hlaholicí

program odpovídající výchovně vzdělávacím plánu v oblasti slovanského písemnictví od doby Velké Moravy k Sázavskému klášteru. Vyprávění a diskuse o cyrilometodějské tradici vzdělávání i samotných věrozvěstech. Práce a hra s hlaholicí, symboly, psaní na voskové destičce využívané nejen ve středověku k nácviku psaní, prostřednictvím postavy sv. Prokopa postup přenosu a výuky písemnictví ve staroslověnštině do Sázavy - práce s voskovými destičkami, pery včetně brkového, práce s některými faksimilemi vzácných slovanských rukopisů v expozici

délka trvání programu: 1,5 - 2 hodiny

Všechny programy vede tvůrkyně programů a lektorka:  Bc. Anna Svobodová, členka týmu PAMÁTKY NÁS BAVÍ, Národní památkový ústav