Sázavský klášter - Květinový den

Oživlé památky

Již popáté vás zveme spolu s floristkou Klárou Franz Vavříkovou a sdružením středočeských řemeslníků FAKT-UM na Květinový den na Sázavě

téma roku 2017: LOUKA, POLE, LES

Program:

* SEVERNÍ ZAHRADA

10 - 13 hodin   Floristické tvoření aneb dívejte se, ptejte se, inspirujte se .....

tvoření studentů českých středních zahradnických škol, pod jejichž rukama budou vznikat na zahradě tři královny z přírodního materiálu

14 - 16 hodin   Smotni to!  aneb poučte se a vyzkoušejte ....

ve floristické dílničce pod širým nebem vám předvedou přední čeští mistři floristé Klára Franz Vavříková a Jaromír Kokeš vázané kytice a sami si budete moci pod jejich vedením dárkovou vázanou kytici vytvořit

* NÁDVOŘÍ

10 - 16 hodin   Řemeslný jarmark s tvořivými ukázkovými dílničkami  * drobné občerstvení

potkáte se například s výrobky a technikami rytí skla, zdobení perníčků, výrobou trdelníků, drátovanou keramikou, malovanými polštářky, plstěním, kovanými šperky, ....  

* VSTUPNÍ VESTIBUL KONVENTU

10 - 16 hodin   Výstava obrázků

prodejní výstava dětských obrázků na téma "Louka, pole, les" - výtěžek z prodeje bude věnován na obnovu fresek v křížové chodbě a podporu dalších kulturních aktivit Sázavského kláštera

* REFEKTÁŘ

18,30 hodin

vystoupení sázavských dětí s klavírem, flétničkami a kytarami

Dobrovolné vstupné a finance za výtvarná díla dětí budou použita na odkrývání fresek v křížové chodbě kláštera a další kulturní akce v Sázavském klášteře

 

PARKING PRO NÁVŠTĚVNÍKY: u mostu přes řeku Sázavu po obou stranách silnice (cca 250 metrů od kláštera)