V roce 2021 pro školkové a školní kolektivy osvědčené i nové varianty interaktivních programů

(1) Prohlídky pro školy ve dvou variantách: Prohlídka SVATOPROKOPSKÁ STAROSLOVĚNSKÁ SÁZAVA – denně kromě pondělí od otevření kláštera veřejnosti  (2) Speciální interaktivní program SVATÝ PROKOP S INTERAKTIVNÍMI TVŮRČÍMI DÍLNAMI – termíny pro rezervace najdete v níže uvedeném textu  Níže termíny pro 2. pololetí 2021 

Pro rok 2021 jsme pro kolektivy předškolních dětí, školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol, zájmové kroužky a táborové oddíly připravili kromě standardních prohlídek klášterním areálem i speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami dle volby pedagoga/vedoucího skupiny - první část programu navštívíte a budete si vyprávět v nejhezčích prostorách bývalého klášterního obydlí ze středověku a baroka: kapitulní síň, opatská kaple, rajská zahrada, refektář a nově odkryté malby v křížové chodbě (možnost pracovních listů, ale není nutné); během druhé části programu v klášterním skriptoriu si vyberete činnosti a tvůrčí postupy, a vyrobíte si s našimi pomůckami a nástroji dárek nebo suvenýr pro sebe nebo pro své blízké.

Termíny pro 2. pololetí 2021:  10. 9.8. 10. *  15. 10. * 5. 11. 

Přeškrtnuté termíny výše jsou již obsazeny - zarezervovány

Začátek dle domluvy s pedagogem: doporučeno 9:00 - 9:30 hod. 

Délka programu: 90–100 minut.

Vstupné: pro děti mateřských, základních a středních škol: jednotná cena programu + jedné dílny 120 Kč na dítě * pedagogický doprovod zdarma

Kontakty pro rezervace a základní informace: tel.: 725 875 946, e-mail: sazava@npu.cz. Kontakt pro podrobnou domluvu o detailech programů: lektorka Martina Štědrová, tel.: 605 800 104.

Obsah programu a jednotlivých dílen

Program s pracovním názvem "Sv. Prokop" poskytne dětem základní informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovná složka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dospělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečeni v poutních pláštích, prochází klášterem a plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se se životem poustevníka i mnicha žijícím v klášteře, s jeho ctnostmi a s jeho bojem proti zlu. Program může využít práci s pracovními listy, která však není nejdůležitější a záleží na domluvě s pedagogem, zda jej využijeme během programu nebo pedagog po skončení programu ve třídě. Důležité je totiž zapojit všechny smysly, rozum i zkušenost a společně vyvodit poznání. Na tuto první část programu, která se odehrává v některých historií dýchajících prostorách kláštera (křížová chodba, refektář, opatská kaple, při hezkém počasí i rajská zahrada) plynule naváže jedna z tvůrčích dílen, kterou si zvolí pedagog již při rezervaci programu. Výrobky z dílen si mohou děti odnést domů, některé dovednosti mohou rozvíjet i nadále v domácím nebo školním prostředí.

Na základní program navazuje některá z dílen podle předchozí dohody s pedagogem: 

1. výtvarná dílna

  • písařská "PÍSAŘ/KA"

Seznámení dětí s písmem sv. Cyrila Hlaholice i středověkým latinským písmem, psaní písma či kresba brkem a inkoustem na svitkový papír nebo na barevný ruční papír. (Trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligrafii, ukázka pergamenu a středověkých rukopisů z blízka).

Svitkový papír s písmem si děti mohou ozdobit pečetí, kterou si samy aplikují.

  • a lá vitrážková "MALÍŘ/KA SKLA"

Malba speciálními barvami na sklíčka ve tvaru gotických oken či na skleničky podle předloh nebo vlastní fantazie. Dle časového prostoru možné povídání o vitrážích, ukázky vitráží i cvičná skládací vitráž pro menší děti. Inspirace pro prázdninový program skutečné vitrážové dílny. Tato dílna se časově může protáhnout. 

  • papírová mozaika  pro menší děti

Děti ztvární sv. Prokopa s čertem, jejich charaktery nebo ztvární vlastní motiv a zamyslí se nad    hodnotami dobra a zla. Výtvarné zpracování formou trhaných barevných papírků a lepení na podklad. Vhodné zejména pro děti z MŠ, starším dětem se náročnost mozaiky postupně stupňuje. Druhá varianta této dílny je vytvoření papírové loutky sv. Prokopa nebo Madon z kapitulní síně na špejli nebo pohyblivá s patentkami)

  • badatelská "ARCHEOLOG/ŽKA"

S dětmi budeme pátrat po ukrytých artefaktech ve stylu velkomoravských šperků a přívěsků. Děti si najdou správný pevný kus směsi sádry a písku a za pomocí dlátek, kladívek a štětečků ho budou opatrně roztloukat. Bude následovat očištění a ochrana předmětu... inspirace pro letní rodinný program ARCHEODEN

  • restaurátorská dílna

Děti si vyzkouší nelehkou práci restaurátora. Malby skryté pod několika vrstvami "omítek" čekají na odkryv. Podaří se vám za pomoci různého nářadí odhalit malbu, aniž byste ji poškodili?  Pro menší děti bude připraveno skládání kachlíků a zkoumání střepů, kamenů, mincí nebo kostí. 

2.  zahradní archeo-historická dílna

Děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, "pohrají" si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po "středověkých" artefaktech – pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky). Pozor! Jen za hezkého počasí. V případě deště bude zvolena dílna náhradní. 

3.  poutnicko procházková dílna - tato dílna neobsahuje interiérovou prohlídku

Děti vycházejí na průzkumnou výpravu a pouť po (nejen) svatoprokopské krajině v okolí kláštera se zajímavými a poučnými zastaveními navazujícími na poznatky v základní části programu. Mimo areál Sázavského kláštera dle volby v poutnických pláštích nebo bez nich prochází s lektorkou městem Sázava na místa spjatá s osobnostmi českých dějin – místo setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, kde Prokop dle středověké legendy proměnil vodu ve víno a kde je zanechán otisk "ďáblových pařátů", ochutnáme" zázračnou" vodu z koflíku a splníme několik připravených úkolů, vyhlídky na rodiště Jiřího Voskovce, ....

Délka programu: 90 min.

4. klášterní lékárna (dílna)

Povídání o bylinkách, které mniši pěstovali v klášterech, o jejich účincích, pěstování a sklizni. Čichání, hmatání, vyrábění, příprava bylinného čaje zkrátka ochutnávka bylin všemi smysly.

 

Pokud třída absolvuje poprvé základní program s jednou vybranou dílnou, bude mít v následujících třech letech nárok na absolvování jakýchkoliv dalších dílen již bez základního programu s cenou 90 Kč na jednoho žáka (pedagogický doprovod zdarma).