V roce 2019 jsme pro školkové a školní kolektivy připravili nové varianty interaktivních programů

Prohlídky pro školy ve dvou variantách: Prohlídka SVATOPROKOPSKÁ STAROSLOVĚNSKÁ SÁZAVA - denně kromě pondělí a Speciální interaktivní program SVATÝ PROKOP S INTERAKTIVNÍMI TVŮRČÍMI DÍLNAMI - středy vždy po předchozí rezervaci a domluvě s pedagogy

Pro rok 2019 jsme pro školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol připravili kromě standardních prohlídek klášterním areálemi  speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami dle volby pedagoga.

Program s pracovním názvem "Sv. Prokop" poskytne dětem základní informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovnásložka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dopspělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečení v poutních pláští plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se se životem mnicha v klášteře i postevníka s jeho ctnostm i dobrou vůli, ale i s jeho soucitem a s jeho bojem proti zlu. Program je doplněn o práci s pracovními listy, která však není nejdůležitější. Důležité je zapojit všechny smysly, rozum i zkušenost a společně vyvodit poznání. Na tuto první část programu, která se odehrává v některých historií dýchajících prostorách kláštera (křížová chodba, refektář, opatská kaple, při hezkém počasí i rajská zahrada) plynule naváže jedna z tvůrčích dílen, kterou si zvolí pedagog již při rezervaci programu. Některé z nich jsou zpoplatněny symbolickým příplatkem k základnímu programu první části z důvodu zvýšených nákladů na speciální pomůcky, které si děti odnesou domů.

Nabídka návazných dílen podle předchozí dohody s pedagogem - výtvarná dílna a typ zaměření (5 variant), archeo-historická dílna na zahradě, poutnická dílna:

1. výtvarná dílna:

- písařská "PÍSAŘ/KA": kresba brkema inkoustem na barevný ruční papír (trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligfafii např. na přáníčka rodičům nebo přátelům, seznámení s hlaholicí nebo i středověkým latinským písmem, ukázka středověkých ruopisů z blízka) - BEZ PŘÍPLATKU

- a lá vitrážková "MALÍŘ/KA SKLA": malba speciálními barvami na sklíčka, ukázky vitráží. cvičná skládací vitráž pro menší děti, inspirace pro prázdninový program skutečné vitrážové dílny - BEZ PŘÍPLATKU

- papírová mozaika "PRAVDA SV. PROKOPA": ztvárňování sv. Prokopa a čerta a jejich charakterů - BEZ PŘÍPLATKU

- badatelská "ARCHEOLOG/ŽKA": pátrání po ztraceném (ukrytém) artefaktu a lá nálezy středověké velkomoraavské nebo české, práce archeologa, inspirace pro prázdninový Archeoden - PŘÍPLATEK 20 Kč

- památkářská "RESTAURÁTOR/KA": sestavení/opravení/ nádobky nalezené ve střepech, podstata restaurátorské práce, pomůcky a nástroje - PŘÍPLATEK 20 Kč

2.  ZAHRADNÍ ARCHEO-HISTORICKÁ DÍLNA:

- děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, "pohrají" si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po "středověkých" artefaktech - pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky) - PŘÍPLATEK 20 Kč

Základní vstupné pro dítě je 80 Kč (pedagogický doprovod zdarma), u některých z návazných dílen je příplatek 20 Kč z důvodu zvýšených nákladů.

Pokud třída absolvuje základní program s jednou dílnou, obdrží "certifikát"  a bude-li mít v následujících třech letech zájem o absolvování jiné dílny, než si vybrala poprvé, může absolvovat již pouze vybrané další dílny v ceně 50 Kč na jednoho žáka (pedagogický doprovod zdarma).